Skip Navigation LinksYonetmenlik

Yönetmelik

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim, Sınav ve Başarı Yönetmenliği


I. GENEL HÜKÜMLER

 

İsim


 


Amaç

Kapsam
DayanakTanımlar 

1.  Bu Yönetmelik, "Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim, Sınav ve Başarı Yönetmeliği" olarak isimlendirilir.


2.  Bu Yönetmeliğin amacı Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı'nın, Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından yürütülecek ilk üç yıllık "Temel Tıp" eğitimi kısmında uygulanacak eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınavlar ve öğrencilerin başarılarına ilişkin esasları belirlemektir.


3.  Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde temel tıp eğitimi alacak öğrencilerin kayıt, eğitim - öğretim ile sınav ve başarılarına  ilişkin hükümleri kapsar.


4.  Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan "TC Marmara Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Arasında Uluslararası Ortak Tıp Programı Başlatılması Hakkında Protokol" ile Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü'ne dayanılarak hazırlanmıştır.


5.  Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe geçen...

                                                                          Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız 
 

DAÜ Web Siteleri