Skip Navigation LinksAbout-Faculty--

Fakültemiz

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2012-2013 Akademik yılında ilk öğrencileri ile eğitim yaşamına başlamıştır.

Misyonumuz, mezunlarımızın; evrensel ölçekte bilgi üreten, toplumun gereksinimleri doğrultusunda bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacını taşıyan, gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, evrensel nitelikte ileri tıp teknolojilerine hakim, toplumun sağlık sorunlarına çözüm getirebilen, ekip çalışmasına yatkın, profesyonellik değerleri taşıyan, liderlik nitelikleri kazanmış ve iyi iletişim kuran hekimler yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz; ileri düzeyde öğrenci odaklı eğitim ve araştırma olanaklarına sahip, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, bölgesinde ve dünyada tanınan, önde gelen ve tercih edilen tıp fakültesi olmaktır.

Eğitim süresinin ilk üç yılı Doğu Akdeniz Üniversitesinde tamamlanmaktadır. Son üç yılı WHO' nun (Dünya sağlık örgütü) olumlu görüş bildirdiği, UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) kuruluşu ile tıp eğitiminde akredite edilmiş Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlanmaktadır. Türkçe dil eğitimi yabancı uyruklu öğrencilere ilk üç yıla yayılmış şekilde uygulanmaktadır.

Eğitim dili İngilizce'dir. İlk üç yılda, temel bilimler ve klinik tıp teorik ve laboratuvar derslerine ek olarak, temel bilimler müfredatını klinik uygulamalar ile zenginleştirilen, gurur duyduğumuz klinik uygulamaya programı yer almaktadır. Probleme Dayalı Öğrenme (PBL) yönteminin kullanıldığı küçük grup dersleri; öğrencilerin klinik vakalara yaklaşımlarını geliştirmek, neden-sonuç ilişkisi kurarak karar verme, liderlik ve araştırma becerilerini geliştirme imkanı sağlamaktadır.

Bununla birlikte; tıpta insan bilimleri, davranış bilimleri, felsefe, doğa bilimleri, sosyal bilimler, iletişim, sanat ve bilgi işlem gibi öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik özel çalışma modülleri de yer almaktadır. Öğrenciler, dördüncü ve beşinci sınıflarda uygulamalı stajlarla, hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmakta, altıncı sınıfta ise öğretim üyelerinin gözetimi altında hasta bakımında sorumluluk alarak eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

Hedefimiz, küresel sağlık sorunlarının farkında olan, sorgulayan, bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan etik yönde bilinçli, analitik yeteneği yüksek, teknolojiyi bilgiye çevirmeyi başarabilen yüksek kalitede hekimler yetiştirebilmektir.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, öğrenci odaklı eğitimin gereksinimlerine uygun mimari tasarımla oluşturulmuş eğitim ortamları, çağdaş tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel donanıma sahip araştırma ve eğitim laboratuvarları; kadavra havuzu, otopsi masası, diseksiyon masası ve canlıya en yakın düzeyde maketlerden oluşan son teknolojiye uygun anatomi laboratuvarı, 3D diseksiyon film gösterim odası, bilgisayar ve okuma salonları ile bir kafeterya bulunmaktadır.

Öğrenciler multidisipliner araştırmaya teşvik edilmektedirler. Öğrencilere yurtdışı ve yurtiçinde bulunan hastane ve akademik organlarda, EU, WHO gibi uluslararası kurumlar aracılığıyla staj ve ilgili üniversitelerle yapılan değişim programlarına da katılma fırsatı sağlanmaktadır. Eğitim programı süresince bilimsel araştırmalara katılmaları için destekleneceklerdir. Eğitim sürecinin ilk üç yılına yayılmış olan klinik uygulamaya giriş programı kapsamında öğrenciler araştırma ve istatistiksel analiz yapma, elde ettikleri bulgularını poster halinde her yıl Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen MaSCo (Marmara Medical Student Congress)' da sunma olanağına sahiptirler.

Eğitim programız, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile paralel sürdürülmekte, YÖK onaylı ortak program diploması verilmektedir. Mezunlarımız TC'de ve tüm Dünya' da hekimlik, pratisyen hekimlik yapabilmektedirler. Ayrıca, tıpta uzmanlık eğitimlerine devam edebilir ya da bilim insanı olabilmek için doktora programlarına katılabilirler.DAÜ Web Siteleri