Skip Navigation LinksQuestion-Objection-Form

Soru İtiraz Formu

 

Sevgili öğrenciler,   

Her komite sınavından sonra sınav soruları ve belirlenen cevaplar geçici olarak sunulacaktır. Herhangi bir soru/sorular için belirlenen cevabın yanlış olduğu (tespit edilen cevapta değişiklik talep edebilmeniz için) veya doğru cevabın bulunmadığı (böylece iptal talebinde bulunabilirsiniz) yönündeki itirazınızı sunmak için lütfen "ÇEVRİMİÇİ KOMİTE SINAVLARI SORU İTİRAZ FORMU" formunu indirip doldurunuz. Lütfen önce "Disiplin", ardından "İtiraz numarası", "Soru numarası", "Talep" ve son olarak "Neden" bölümlerini doldurduğunuzdan emin olun. Soru itirazları için grup olarak çalışmanızı ve bir sınıf olarak tüm görüşleri temsil eden bir itiraz formu hazırlamanızı öneririz. Bireylerden soru itirazlarını almak ve birleşik listeler oluşturmak için çalışma grupları oluşturabilirsiniz. Ardından, grup temsilcileri tarafından derlenen itiraz formu komite sınavları için ayrılmış e-postamıza gönderebilir. İletişim e-posta adresi için   med.examinationboard@emu.edu.tr 'yi kullanınız.

Komite sınavının doğru cevaplarının sunumunu takip eden 2 iş gününüz olacaktır.

 ÇEVRİMİÇİ KOMİTE SINAVLARI SORU İTİRAZ FORMU :

DAÜ Web Siteleri