Skip Navigation LinksKanser-Kayıtcılık

KKTC'de Kanser Kayıtçılığı Projesi

KKTC'de İlk Kez Ulusal Kanser Kayıtçılığı Dünya Standartalarında DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi-Sağlık Bakanlığı İşbirliği ile yapılıyor

Dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer alan halk sağlığı problemlerinden olan kanserin önlenmesi, teşhis ve tedavisi için birçok çalışma yapılmaktadır. Adamızda da bu konuda bazı çalışmalar bulunmakla beraber kanser hastalığının sıklığı, bölgesel olarak yayılımı, yeni kanser vakaları sayısı gibi belli başlı istatistiksel bilgiler dahi bulunmamaktaydı. Adanın kanser yükünün ortaya konulması için kanser istatistiği konusunda dünyaca kabul edilen bir veritabanı ve istatistik sonuçlarına ihtiyaç bulunmaktaydı.

Bu boşluğun doldurulması amacı ile 2015 yılında KKTC Sağlık Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ortaklığıyla yürütülen ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı tarafından desteklenen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kanser Kayıtçılığı Projesi" kapsamında bir proje oluşturulmuştur. Bu projenin amacı KKTC uluslarası standartlarda kanser kayıtlarının yapılmasına, sistemin kurulmasına öncülük etmekti. 2017 yılında proje sonuçlanmış olsa da amaçlanan sistem kurulmuş ve çalışmalara devam edilmektedir.

Bu proje kapsamında DAÜ Tıp Fakültesi desteği ile uluslararası kanser kayıtçılığı topluluğu (IARC) kriterlerine göre yapılan aktif kanser kayıtçılığı bu projenin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Kanser kayıtçılığı projesi ile KKTC'de nüfus tabanlı kayıtçılık kurularak kanser verilerinin bilimsel standartlara uygun ve doğru toplanması sağlanmıştır Böylece nüfus tabanlı kayıtçılıkla toplanacak verilerle, bir kanser kontrol programı oluşturulacak ve kanseri önleme, erken tanı, tedavi ve palyatif bakım gibi konulara bütüncül bir yaklaşım sağlanacaktır.

2018 Mayıs ayı itibari ile "KKTC 2012 Kanser İstatistikleri Raporu" DAÜ tıp fakültesi öğretim elemanları Prof. Dr. Nahide Gökçora, Yrd. Doç Dr İlke Akçay, Dr. Özge Cumaoğulları Eker destekleri ile ilk kez yayınlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında Sağlık Bakanlığı çatısı altında oluşturulan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde bulunan Kuzey Kıbrıs Kanser İzleme Değerlendirme ve Eğitim Merkezi (KK-KİDEM) oluşturulmuş ve 2018 Eylül ayı itibari ile Kanser bildirim yasası KKTC meclisinde yürürlüğe girmiştir. Bu gelişmelerin her aşamasında DAÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Nahide Gökçora, Yrd. Doç Dr Mevhibe Hocaoğlu, Yrd. Doç Dr İlke Akçay, Dr. Özge Cumaoğulları Eker aktif olarak görev almıştır.

Kanser kayıtlarının KK-KİDEM'de kanser kayıtçılığı, eğitimlerini tamamlamış kayıt elemanları Eda Akbatu ve Mine Kaplan ve Uzm. Dr. Figen Gülen İnce kontrolünde yapılmaktadır. Ayrıca DAÜ öğretim elemanlarından Yrd. Doç Dr İlke Akçay, Dr. Özge Cumaoğulları Eker bu kayıtların girilmesi, verilerin işlenmesi ve raporların oluşturulması sırasında hala aktif olarak bu merkeze destek vermektedirler. İlerleyen tarihlerde Prof. Dr. Nahide Gökçora, Yrd. Doç Dr İlke Akçay, Dr. Özge Cumaoğulları Eker destekleri ile 2013 ve 2014 KKTC Kanser raporları da yayınlanacaktır.

Fakültemiz sayfamızdan "KKTC 2012 Kanser raporuna" ulaşabilirsiniz.                                                                                                           Lütfen Aşağıdaki Linki Tıklayınız

2012 Cancer Statistic Report in TRNC 


DAÜ Web Siteleri