Skip Navigation LinksKomiteler

Komite Programları


                                                                                                                                 2020 - 2021 ORTAK LİSANS KOMİTE PROGRAMLARI     

1. Yıl Komite Kordinatör ve Danışmanları Yrd.Doç.Dr. Ergül Mutlu ALTUNDAĞ  &  Prof.Dr. Mustafa AKKİPRİK  &  Doç.Dr. Dilek AKAKIN 

Ders Kodu:                                           Dersin Adı:

Y1C1 (MEDN110)        
Hücre ve Hücre Çoğalmasına Giriş  
Y1C2 (MEDN120)        
Hücre Metabolizması ve Ulaşım 
Y1C3 (MEDN 130)       İnsan Vücudunun Gelişimi ve Düzenlenmesi  
Y1C4 (MEDN 140)       
Sinir Sistemi ve İnsan Davranışlarına Giriş 
ICS-I (MEDN 160)        
Klinik Becerilere Giriş – I

  

2. Yıl Komite Kordinator ve Danışmanları  Yrd.Doç.Dr. Masoud AFSHANI  &  Doç.Dr. Özgür Kasımay ÇAKIR  &  Yrd.Doç.Dr. Burak AKSU 

 Y2C1 (MEDN 210)       
Hücre ve Doku Hasarı - I
Y2C2 (MEDN 220)       
Hücre ve Doku Hasarı – II
Y2C3 (MEDN 230)       
Hematopoetik Sistem ve Hastalıkları
Y2C4 (MEDN 240)       
Kas-İskelet, Intergumental Sistem ve Hastalıkları

Y2C5 (MEDN 250)       
Solunum Sistemi ve Hastalıkları
 ICS- II (MEDN 260)     
Klinik Becerilerine Giriş - II

3. Yıl Komite Kordinatör ve Danışmanları  Doç.Dr. Amber EKER   &  Doç.Dr. Arzu Akşit İLKİ  &  Yrd.Doç.Dr. Pınar Mega TİBER  

Y3C1 (MEDN 310)      
Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıkları  
Y3C2 (MEDN 320)       
Gastrointestinal Sistem, Metabolizma ve Hastalıkları 
Y3C3 (MEDN 330)      
Sinir Sistemi ve Hastalıkları

Y3C4 (MEDN 340)       
Büyüme, Gelişme, Akıl Sağlığı ve Hastalıkları
Y3C5 (MEDN 350)      
Üriner ve Üreme Sistemi ve Hastalıkları 
ICS-III (MEDN 360)    
Klinik Becerilere Giriş – III

  

4. Yıl Komite Kordinatör ve Danışmanı

Dr. Berfu Çerçi ÖNGÜN  

MEDN 400       
Klinik Eğitim Oryantasyonu
MEDN 402      
İç Hastalıkları I: Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji
MEDN 403      
İç Hastalıkları II: Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Nefroloji 
MEDN 404       
Sinir Sistemi ve Akıl Sağlığı ve Hastalıkları
MEDN 405      
Kas-iskelet sistemi ve Hastalıkları 
 MEDN 407      
Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  I
MEDN 408      
Optalmoloji 
MEDN 409      
Kulak Burun Boğaz
MEDN  410      
Dermatoloji 

      

5. Yıl Komite Kordinatör ve Danışmanı

Dr. Berfu Çerçi ÖNGÜN   

MEDN 502       
Faz 2: Pediatri 
 MEDN 504      
YaşaBoyu Sağlık
 MEDN 507      
Temel Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar
MEDN 508      
Özel Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar
 MEDN 509      
Kadın Doğum ve Jinekoloji
MEDN 511       
Üreme Sağlığına ve Urogenital Sistem Hastalıklarına Giriş
 MEDN 512      
Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  II 

       

6. Yıl Komite Kordinatör ve Danışmanı

Dr. Berfu Çerçi ÖNGÜN  

MEDN 601      
Faz 3: İç Hastalıkları
MEDN 602      
Faz 3: Pediatri 
 MEDN 603      
Acil Servis 
MEDN 605      
Halk Sağlığı 
MEDN 606      
Birinci Basamak Hekimliği 
MEDN 607      
Toplum Sağlığı Araştırması/Projesi 
MEDN 608      
Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  III

 DAÜ Web Siteleri