Skip Navigation LinksCourse-Description

Ders Tanımları

                                                                                                                                                                                         Ders Tanımları 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (MÜ) – DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) ULUSLARARASI ORTAK TIP PROGRAMI 

DERS TANIMLARI

Course Descriptions – I - Turkish: All core courses offered by the department of the program

Ders Tanımları – I – Türkçe: Programı sunan Bölüm tarafından verilen tüm temel dersler

 • Ders Kodu: DERSXXX 'in ders kodu ile değiştirin
 • Ders Adı:Tam Ders Adı" yazısını silip yerine dersin tam adını yazınız.
 • Ders İçeriği: “Ders içeriği…" yazısını silip dersin içeriğini yazınız. Çoklu parağraflardan kaçınınız. Ve sonunda bir satır boşluk kalmasını sağlayınız.
 • Dersin Kredisi:  L, L, T ve X harfleri yerine sırasıyla ders, lab, tutorial ve dersin toplam kredilerini karşılık gelecek şekilde yazınız..
 • Dersin AKTS: Toplam AKTS değerini yazınız.
 • Ön koşullar: “Yok" kelimesini siliniz ve XXXXXX yerine dersin ön koşul dersini yazınız (varsa).
 • Dersin kategorisi: XXXXXXXX yerine  “Üniversite Ana", “Fakülte / Okul Ana", “Alan Ana", “Alan Seçmeli", veya “Üniversite Seçmeli", ibarelerinden birini yazınız.
 • Dersin Kısa Adı: Bu bilgi ders çizelgesi (transkript) veya kayıt formlarında kullanılacaktır. XXXXXXXXXXXXXXX yerine dersin kısa adını yazınız.
 • Eğitim Dili: XXXXX yerine dersin eğitim dilini yazınız.
 • Anahtar Kelimeler: XXXXXX, XXXXXX yerine dersi tanımlamakta yararlı olacak ve dersin adı ile içeriğinde yer almayan kelimeleri yazınız en az 5 terim
 • Dersi veren Bölüm/Okul: Dersi vermekle yükümlü bölüm veya okulun ismi.

   Toplam metin uzunluğu 2000 basamağı geçemez.


1.

 

MEDN110               Hücre ve Hücre Bölünmesine Giriş

Komite sonunda, ilk yıl öğrencileri, moleküler ve hücre seviyesinde insan biyolojisindeki yapılar, işlevler ve mekanizmalar hakkında, hücre çoğalması ve genetiğine odaklanarak, bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenim Hedefleri: Komite sonunda öğrenciler;

 1. Hücre ve altyapılarının gelişimi, yapısı ve işlevlerini belirleyip açıklama
 2. Hücrenin biyokimyasal işlemlerini değerlendirme
 3. Hücre bölünmesi işlemini ve ilgili mekanizmaları anlama
 4. Protein biosentezi ve genetik mekanizmaları açıklama
 5. Kişilerdeki genetik çeşitlilipi anlama
 6. Genetik kalıtımın moleküler mekanizmasını ve kalıtsal hastalıkların genetik temelini açıklama
 7. Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma
   

  Ders Süresi: 9 hafta
  Kredi:  ( 105 / 12 / 0 ) 9                                            Önkoşul: Yok                                                    AKTS: 9
  Dersin Kısa Adı: Hücre ve Hücre Bölünmesi          Kategorisi: FC                                    Dersin Eğitim Dili: İngilizce
  Anahtar Kelimeler: Hücre Bölünmesi
  Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi


2.

  

MEDN120               Hücre Metabolizması ve Ulaşım

Komite sonunda, ilk yıl öğrencileri, hücre içerisindeki metabolik yollar, hücre zarı yapısı ve ulaşım mekanizmaları hakkında bilgi edineceklerdir.

Öğrenim Hedefleri: Komite sonunda öğrenciler;

 1. Yapısal özellikler, enzim ve koenzimlerin düzenlemesi ve işlevleri hakkında bilge edinme
 2. ATP sentezi ve metabolik yollara olan etkisini anlama
 3. Hücre içerisindeki metabolik yolların bileşen ve reaksiyonlarını açıklama
 4. Hücre zarı yapısı ve işlevini, hücreleriçi ve arası ulaşımın fiziksel ilkelerini ve sinyal mekanizmalarını anlama
 5. Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma

  Ders Süresi: 7 hafta
  Kredi:  ( 106 / 12 / 0 ) 9                                            Önkoşul: Yok                                       AKTS: 9
  Dersin Kısa Adı: Hücre Metabolizması                  Kategorisi: FC                           Dersin Eğitim Dili: İngilizce
  Anahtar Kelimeler: Hücre Metabolizması
  Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi


3.


MEDN130               İnsan Vücudunun Gelişimi ve Düzenlenmesi

Bu komite sonunda, İlk yıl öğrencileri farklı dokulardan organların oluşumuna kadar gelişim, düzenlenme ve işlevler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu komite boyunca öğrenciler ayrıca, vücudun savunma mekanizması ve mikrobiyolojik evrenin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenim Hedefleri: Bu komite sonunda öğrenciler;

 1. Dokuların yapısal temelini tanımlama
 2. Farklı dokuları yapıları, düzenlenmeleri ve işlevlerine göre tanıma
 3. Organların gelişimini ve farklı işlemleri ile ilgili bilgilenme
 4. Bakterilerin temel genetiği ve farklı mikroorganizmaların temel özelliklerinin sınıflandırılmasını anlama
 5. Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma

  Ders Süresi: 8 hafta
  Kredi:  ( 107 / 11 / 0 ) 10                                          Önkoşul: Yok                                         AKTS: 10
  Dersin Kısa Adı: İnsan Vücudunun Gelişimi           Kategorisi: FC                      Dersin Eğitim Dili: İngilizce
  Anahtar Kelimeler: Gelişim
  Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

4.

 

MEDN140               Sinir Sistemi ve İnsan Davranışlarına Giriş

Bu komite sonunda, ilk yıl öğrencileri, vücudun ana iletişim ağını tanımlayan ve oluşturan sistemlerin aracılığı ile insan vuducu konsepti hakkında genel görüş elde edeceklerdir. Bu kurs süresince, öğrenciler ayrıca, insan davranışının temel prensiplerini ve tıbbi etiğin ana konseptleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenim Hedefleri;

 1. Sinir sisteminin yapısal temellerini tanımlama
 2. Farklı dokuları yapıları, düzenlenmeleri ve işlevlerine göre tanıma
 3. Sinir sistemi organlarının gelişimi ayrışma işlemi ve işlevleri hakkında bilgi edinme
 4. İnsan davranışı üzerine bilgilenme
 5. Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma
 6. Sağlık eşitsizliğinin varlığını ve sağlık eşitsizliği ve sosyo-ekonomik pozisyon arasındaki ilişkiyi gösteren kanıtları açıklama

  Ders Süresi: 10 hafta
  Kredi:  ( 124 / 18 / 0 ) 11                                         Önkoşul: Yok                                        AKTS: 11
  Dersin Kısa Adı: Sinir Sistemi                                Kategorisi: FC                       Dersin Eğitim Dili: İngilizce
  Anahtar Kelimeler: Sinir Sistemi
  Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

5.

 

MEDN161               Klinik Beseri Laboratuvarı & İlk Yardıma Giriş

Öğrenim Hedefleri:

• El yıkamanın neden ve nerede gerekli olduğunu ve el yıkama prosedürünü açıklayabilme.

• Temiz, steril, kontamine, steril sarf malzemeleri terimlerini tanımlama ve cerrahi asepsinin gerekli olduğu durumları belirtme.

• El hijyeni prosedürünü gösterme.
• Steril eldiven giyme ve çıkarma.
• Genel fizik muayenenin temel tekniklerini tanımlama ve gösterme
• Farklı ilaç uygulama yollarını tanımlama.
• Kan numunesi alma.

Ders Süresi: 1 akademik yıl

Kredi:  ( 20 / 30 / 0 ) 3                                              Önkoşul: Yok                                 AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: ICS 1                                            Kategorisi: FC                       Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler:
Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 


6.

 MEDN162               İletişim Becerileri & Tıbbi Mülakata Giriş

Öğrenim Hedefleri: Bu dersin sonunda birinci sınıf öğrencileri teorik tanımları öğrenecek ve bu konuda uygulama yapacaklardır.

 • Hekim-hasta ilişkisi bağlamında iletişim değişkenleri ve sağlık hizmeti kalitesi ile ilişkisi
 • Tıbbi mülakatlarda Sözlü/Sözsüz İletişim
 • Tıbbi mülakatlarda ve hekim-hasta ve hekim-hasta yakını iletişiminde etkili dinleme tekniklerinin kullanılması
 • Tıbbi mülakatlarda iletişim engelleri
 • Tıbbi araştırma ve sağlık hizmetlerinde grup dinamiği süreci ve ekip çalışması
 • Tıp pratiğinde farklı kültürlerin ve alt kültürlerin karşılaştırılmasında bireysel ve toplulukçu yaklaşımların farkındalığı ve yönetimi
 • Sağlık hizmetlerinde mesleki gelişim ve profesyonel tutum


Ders Süresi: 1 akademik yıl
Kredi:  ( 15 / 15 / 0 ) 3                                              Önkoşul: Yok                                 AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: ICS 1                                            Kategorisi: FC                   Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler:

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakülte7.

MEDN163               Öğrenci Araştırmalarına ve Bilgisayar Becerilerine Giriş

Bu bir yıllık programın Öğrenim Hedefleri:
• Bilimsel yaklaşım ve kazanım
• Bir araştırma çalışmasının bilimsel yöntemi ve bölümleri hakkında bilgi edinme
• Excel, Word ve PowerPoint'te temel bilgisayar becerileri kazanma
• Veri analizi yapmayı öğrenme

'Öğrenci Araştırma Etkinliği' olarak öğrencilerin ilgi duydukları bir konu hakkında “Evreninizi Keşfedin" temasıyla bilimsel bir araştırma yapmaları istenmektedir.

Ders Süresi: 1 akademik yıl
Kredi:  ( 25 / 30 / 0 ) 3                                              Önkoşul: Yok                                    AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: ICS 1                                            Kategorisi: FC                     Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler:
Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi                8.

 MEDN210               Hücre ve Doku Hasarı - I

Bu dersin sonunda, ikinci sınıf öğrencileri nasıl bazı vüvut işlemleri değişikliklerinin hastalık olarak dışa vurduğunu anlamayı içeren temel bilgilerini genişletecek ve klinik becerileri elde etmenin bilimsel temelinde olan insanlardaki hastalıkların işlemleri hakkında önemli bilgileri elde edeceklerdir.

Öğrenim Amaçları:

 1. Hücresel ve dokusal seviyede , yapısal ve işlevsel değişiklikleri uygun isimlendirme,etoyoloji, hastalık sebeblerini tarif edebilme
 2. Olağandışı uyarıcıya cevap durumunda hücre ve dokularda neler olduğunu detaylı olarak atarif edebilme
 3. Hastalıklara karşı savunma (hücre aracılığı, sıvısal, doğuştan) ile ilgili olduğundan insan bağışıklık sisteminin temel ilkelerini açıklayabilme
 4. Bulaşıcı mikroorganizma ve patojenik özelliklerini sınıflandırmanın ilkelerini tarif edebilme
 5. Virüsler ve Viral hastalık oluşumu hakknda bilgi edinme
 6. Parazit ve parazit hastalık oluşumu hakkında bilgi edinme
 7. Ana ilaç sınıflarını ve her sınıf için prototip ilaçları tanımlama

Ders Süresi: 7 hafta
Kredi:  ( 101 / 15 / 0 ) 9                                            Önkoşul: Yok                                    AKTS: 9
Dersin Kısa Adı: Hücre ve Doku                            Kategorisi: FC                    Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Hücre, Doku

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

9.

 MEDN220               Hücre ve Doku Hasarı – II

Bu dersin sonunda;

 1. İkinci sınıf öğrencileri nasıl bazı vüvut işlemleri değişikliklerinin hastalık olarak dışa vurduğunu anlamayı içeren temel bilgilerini genişletecek ve klinik becerileri elde etmenin bilimsel temelinde olan insanlardaki hastalıkların işlemleri hakkında önemli bilgileri elde edeceklerdir.
 2. Hücresel ve dokusal seviyede , yapısal ve işlevsel değişiklikleri uygun isimlendirme,etoyoloji, hastalık sebeblerini tarif edebilme
 3. Olağandışı uyarıcıya cevap durumunda hücre ve dokularda neler olduğunu detaylı olarak atarif edebilme
 4. Hastalıklara karşı savunma (hücre aracılığı, sıvısal, doğuştan) ile ilgili olduğundan insan bağışıklık sisteminin temel ilkelerini açıklayabilme
 5. Bulaşıcı mikroorganizma ve patojenik özelliklerini sınıflandırmanın ilkelerini tarif edebilme
 6. Bakteriler ve bakteriyel hastalık oluşumu hakknda bilgi edinme
 7. Mantar ve mantari hastalık oluşumu hakkında bilgi edinme
 8. Ana ilaç sınıflarını ve her sınıf için prototip ilaçları tanımlama

Ders Süresi: 8 hafta
Kredi:  ( 90 / 31 / 0 ) 9                                              Önkoşul: Yok                                  AKTS: 9
Dersin Kısa Adı: Hücre ve Doku                            Kategorisi: FC                     Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Hücre, Doku

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
10.

 

MEDN230               Hematopoetik Sistem ve Hastalıkları

Bu komite sonunda, ikinci sınıf öğrencileri hematopoietik sistemlerin gelişimi, yapısı ve fizyolojisi ve sistem ile alakalı rahatsızlıkların hastalık oluşumları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca, hematopoietik rahatsızlıklar, ilgili risk faktörleri, önlemi, tanı ve tedavi ilkeleri üzerine bilgi sahibi de olacaklarıdr.

Öğrenim Hedefleri:

 1. Lenfoid organları ve kanın gelişimini ve histolojisini anlama
 2. Hematopoietik sistemlerin yapısı ve işlevini anlamak
 3. Hematolojik rahatsızlıklarda patolojik işlemleri tanımlama
 4. Hematopoietik sistemi etkileyen mikroorganizmalar ve bulaşıcı süreçlerdeki hastalık oluşturmaları hakkında bilgi edinme
 5. Hematolojik rahatsızlıklar ile ilgili risk faktörleri, risk grupları ve önleyici tedbir hakkında bilgi edinme
 6. Bu hastalıkların işaret ve semptomları hakkında bilgi edinme
 7. Hematolojik hastalıkların tanısına yaklaşım ve tedavi ilkeleri hakkında bilgi edinme
 8. Hematolojik hastalıkların farmakoterapilerini tanımlama
 9. Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma

Ders Süresi: 9 hafta
Kredi:  ( 87 / 10 / 0 ) 8                                              Önkoşul: Yok                                       AKTS: 8
Dersin Kısa Adı: Hematopoetik Sistem                   Kategorisi: FC                 Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Hematoloji

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

11.

  

MEDN240               Kas-İskelet, Intergumental Sistem ve Hastalıkları

Bu komite sonunda, ikinci sınıf öğrencileri kas-iskelet sisteminin gelişimi, yapısı ve fizyolojisi ve sistemle ilgili hastalıkların hakkında bilgi edineceklerdir. Ayrıca kas-iskelet ve integumental hastalık işaret ve semptomları, risk faktörleri, önlenmesi, tanısı tedavi ilkeleri ve rehabilitasyonu hakkında bilgi de edineceklerdir.

Öğrenim Hedefleri:

 1. İntegumental ve kas-iskelet sisteminin gelişimini anlama
 2. İntegumental ve kas-iskelet sisteminin yapısı ve işlevini tanımlama
 3. İntegumental ve kas-iskelet hastalıklarının patolojik işlemlerini tanımlama
 4. Kas-iskelet ve integumental sistem hastalıklarını etkileyen mikroorganizmalar ve bulaşıcı durumlardaki hastalık oluşumları hakkında bilgi edinme
 5. Kas-iskelet ve integumental sistem rahatsızlıkları ile ilgili risk faktörleri, risk grupları ve önleyici tedbir hakkında bilgi edinme
 6. Bu hastalıkların işaret ve semptomları hakkında bilgi edinme
 7. Kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanısına yaklaşım ve tedavi ilkeleri hakkında bilgi edinme
 8. Kardiovasküler rahatsızlıklarının farmakoterapilerini tanımlama
 9. Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma

Ders Süresi: 10 hafta
Kredi:  ( 118 / 32 / 0 ) 11                                          Önkoşul: Yok                           AKTS: 11
Dersin Kısa Adı: Kas-İskelet Sistemi                      Kategorisi: FC                    Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Kas-İskelet

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

12.

 

MEDN250               Solunum Sistemi ve Hastalıkları

Bu komite sonunda, ikinci sınıf öğrencileri solunum sisteminin gelişimi,yapısı ve fizyolojisi ve sistem ile alakalı hastalıkların oluşumu hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca, akciğer hastalıklarının işaret ve semptomları, ilgili risk faktörleri, önlemi, tanısı ve tedavinin ilekleri hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenim Hedefleri:

 1. Solunum sisteminin gelişimi ve histolojisini reğerlendirme
 2. Solunumun mekanizmasının tarif etme ve gaz moleküllerinin hareket, çözünümü ve ulaşımını tanımlama
 3. Solunum sisteminin normal işelvselliğini bozan faktörleri ve bu faktörlerin hastalık durumunda patolojik yansımalarını anlama
 4. Solunum sistemi ve solunum yolları enfeksiyonlarında etkili olan mikroorganizmalar hakkında bilgi edinme
 5. Akciğer hastalıkları ile ilgili risk grupları ve risk faktörleri ve önleyici tedbir hakkında bilgi edinme
 6. Akciğer hastalıklarının işaret ve semptomları hakkında bilgi edinme
 7. Akciğer hastalıklarının tanısına yaklaışım ve tedavisi ilkeleri hakkında bilgi kazanma
 8. Tütün kullanımının sağlığa zararlarını anlama
 9. Akciğer hastalıklarının farmakoterapisini tanımlama
Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma

 Ders Süresi: 8 hafta
Kredi:  ( 117 / 18 / 0 ) 10                                          Önkoşul: Yok                               AKTS: 10
Dersin Kısa Adı: Solunum Sistemi                          Kategorisi: FC                       Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Solunum

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

13.

 MEDN261               Temel Klinik Beceriler

Öğrenim Hedefleri:

• Temel bilim müfredatına klinik bağlam sağlamak.
• Enjeksiyonlar, dikiş atma gibi prosedürel beceriler.
• Hem bireylerin hem de toplumların bakımının sağlanmasıyla ilgili olarak yüksek tıbbi uygulama standartlarına ulaşmak için gerekli olan tutumları edinmek ve göstermek.
• Yaşam boyu öğrenme, mesleki ve kişisel gelişim yoluyla klinik yeterliliğin sürdürülmesine yönelik bağımsız ve kendi kendine öğrenme becerilerini ve bağlılığı kazanmak.
• Klinik Beceriler Laboratuvarı'nı yetkinliğe dayalı bir yaklaşımla ve hümanist tıp eğitimi ilkelerine uygun olarak kullanarak temel işlemsel becerileri kazandırmak.
• Öğrencilere bir hastanın Öykü Alma ve Fizik Muayenesini tanıtmak (klinik beceriler protamı ve simüle edilmiş hasta görüşmeleriyle birleştirerek).

Ders Süresi: 1 akademik yıl
Kredi:  ( 30 / 35 / 0 ) 3                                        Önkoşul: Yok                                     AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: ICS 2                                     Kategorisi: FC                           Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler:

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi


14.

MEDN262               Tıpta İnsan

Bu ders, tıbbi beşeri bilimler konularında öğrenci atölye çalışmaları/çalışmalarından oluşmaktadır. Etik, Sanat ve Tıp ve Sosyal Kavramlar olmak üzere üç bölümden oluşan bir programdır.

Ders Süresi: 1 akademik yıl
Kredi:  ( 30 / 25 / 0 ) 3                            Önkoşul: Yok                                                             AKTS: 3 
Dersin Kısa Adı: ICS 2                          Kategorisi: FC                                                   Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler:

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi


15.

 MEDN263               Kanıta Dayalı Tıp

Bu ders, araştırma planlaması, temel tıbbi istatistikler, epidemiyolojiye giriş, literatür okuma gibi konulardan oluşan kanıta dayalı bir öğrenme programı olan “Araştırma Önerisi Çalıştayı"nı içermektedir.

“Öğrenci Araştırma Etkinliği" olarak öğrencilerden “Sağlık ve Toplum" teması altında ilgi duydukları bir konuda bilimsel araştırma yapmaları istenmektedir.

Ders Süresi: 1 akademik yıl
Kredi:  ( 30 / 35 / 0 ) 3                                Önkoşul: Yok                                         AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: ICS 2                                Kategorisi: FC                            Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler:

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi


16.

 MEDN310               Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıkları

İnterdisipliner bir yaklaşım ile, öğrenciler kardiyovasküler sistemin morfolojisi ve işlevini, sirkülasyonun ilkelerini öğrenmeli, ve kardiyovasküler sistemin hastalıkları ile patofizyolojik mekanizmaları arasında ilişkiler kurmalıdır.

Öğrenim Hedefleri:

 1. Kalp ve damar morfolojisini öğrenme
 2. Sirkülasyonun temel mekanizmalarını tanımlama
 3. Kardiyovasküler sistemin işlevini bozan faktörleri ve bu faktörlerin hastalıkların oluşmasındaki patolojik yansımasının tanımlanması ve tartışılması
 4. Kardiyovasküler hastalıkların ana işaret ve semptomlarını ve tedavi edici yaklaşımların ilkelerinin öğrenilmesi
 5. Kardiyovasküler hastalıklardan korunmanın yöntemleri ve populasyondaki ölüm oranları olarak epidemiyolojik öneminin öğrenilmesi

 Ders Süresi: 7 hafta
Kredi:  ( 119 / 12 / T ) 9                                          Önkoşul: Yok                                             AKTS: 9
Dersin Kısa Adı: Kardiyovasküler Sistem              Kategorisi: FC                              Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler Sistem

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

17.

 MEDN320               Gastrointestinal Sistem, Metabolizma ve Hastalıkları

Bu komite sonunda, üçüncü sınıf öğrencileri, sindirim sisteminin gelişimi, yapısı ve fizyolojisi ve sistem ile ilgili hastalıkların oluşumunda bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca sindirim sistemi hastalıklarının işaret ve semptomları, risk faktörleri, önlemi, tanısı ve tedavi ilkelerini öğreneceklerdir.

Öğrenim Amaçları:

 1. Sindirim sisteminin gelişimi, histolojisi ve yapısını anlayıp değerlendirmek
 2. Sindirim sistemi ve regülasyonunun işleme mekanizmasını anlamak
 3. Yiyecekleri enerjinin yapı taşına çeviren işlevini anlamak
 4. Sindirim sistemindeki patolojik işlemleri tanımalak
 5. Sindirim sistemini etkileyen mikroorganizmaları ve enfeksiyonları öğrenmek
 6. Sindirim sistemi ile ilgili risk faktörleri ve önleyici tedbirleri öğrenmek
 7. Hastalıkların ana işaret ve semptomlarını öğrenmek
 8. Tanıya yaklaşım, tedavi ilkeleri ve farklı tanının parçası olarak laboratuvar incelemelerini anlamak
 
Ders Süresi: 10 hafta
Kredi:  ( 139 / 34 / 0 ) 10                                           Önkoşul: Yok                                                AKTS: 10
Dersin Kısa Adı: Gastrointestinal Sistem                Kategorisi: FC                                 Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal Sistem

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

18.

MEDN330               Sinir Sistemi ve Hastalıkları

Bu dersin sonunda, üçüncü sınıf öğrencileri sinir sisteminin gelişimi, yapısı ve fizyolojisi ve hastalıkların oluşumunu öğreneceklerdir. Ayrıca, sinir sistemi hastalıklarının işaret ve semptomlarını, ilgili risk faktörlerini, engellenmesini, tanı ve tedavi ilkelerini öğreceklerdir.

Öğrenim Hedefleri:

 1. Sinir sisteminin yapısını ve işlevini değerlenirme
 2. Sinis sistemi hastalıklarının patolojik işlemini değerlendirme
 3. Sinir sistemini etkileyen mikroorganizmalar ve ilgili enfeksiyonları öğrenme
 4. Sinir sistemi hastalıkları ile alakalı risk faktörlerini öğrenme
 5. Bu hastalıkların işaret ve semptomlarını öğrenme ve sinir sistemi hastalıklarının önlenmesi, tanı yaklaşımları, tedavi ve rehabilitasyon ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma

 Ders Süresi: 7 hafta
Kredi:  ( 119 / 13 / 0 ) 9                          Önkoşul: Yok                                                 AKTS: 9
Dersin Kısa Adı: Sinir Sistemi                Kategorisi: FC                                Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Sinir Sistemi

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

19.

 MEDN340               Büyüme, Gelişme, Akıl Sağlığı ve Hastalıkları

Bu komite sonunda, üçüncü sınıf öğrencileri endokrin sisteminin yapısı, işlevi ve hastalıklarının oluşumu hakkında bilgi sahibi olacaklardır.  Bu komite süresince, çocukluk, yetişkin ve yaşlılık gibi insan hayat döngüsündeki belli dönemlerinde ortaya çıkan sağlık problemlerine, büyüme, gelişme ve akıl sağlığına ağırlık verilerek derinlemesine bakılacaktır.  Ayrıca, endokrine hastalıklarının işaret ve semptomları, pisikiyatrik hastalıklar, ilgili risk faktörleri, önlemi, tanı ve tedavi ilkeleri öğrenilecektir.

Öğrenim Hedefleri:

 1. Endokrin sisteminin gelişimi, histolojisi ve yapısını değerlendirme
 2. Endokrin homeostazını ve hormon işlevinin ilkelerini anlama, endokrin ve akıl sağlığı hastalıklarının patolojik işlemini tanımlamak
 3. Çocukluk döneminde büyüme, gelişme ve takip etmeyi öğrenme
 4. Endokrin ve akıl sağlığı hastalıklarında risk faktörleri ve önleyici tedbirleri öğrenme
 5. Endokrin ve akıl sağlığı hastalıklarının esas işaret ve semptomlarını öğrenme, sağlık belirleyicilerini açıklama
 6. Sosyal, çevresel ve yaşam stili faktörlerinin akıl ve fiziksel sağlığa etkisini ve önemi açıklama, enokrin ve akıl sağlığında tedavi ilkeleri ve tanı yaklaşımları hakkında bilgi edinme

Ders Süresi: 7 hafta
Kredi:  ( 137 / 9 / 0 ) 10                                       Önkoşul: Yok                                                 AKTS: 10
Dersin Kısa Adı: Gelişme, Akıl Sağlığı                  Kategorisi: FC                                      Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Büyüme, Gelişme, Akıl Sağlığı

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

20.

 MEDN350               Üriner ve Üreme Sistemi ve Hastalıkları

Bu komite sonunda, üçüncü sınıf öğrencileri idrar sistemi ve üreme sisteminin gelişimi, yapısı ve fizyolojisi ve sistem ile alakalı hastalıkların oluşumu hakkında bilgi edineceklerdir. Ayrıca, üriner ve ureme sistemi hastalıkları, ilgili risk faktörleri, önlemesi, tanı ve tedavi ilkeleri üzerine bilgi edineceklerdir.

Öğrenim Hedefleri:

 1. Üriner sistemi gelişimi, histolojisi ve fizyolojisini değerlendirme
 2. Kadın ve erkek üreme sistemlerinin gelişimi, histolojisi ve fizyolojisini değerlendirme
 3. İdrar ve üreme sistemi hastalıkları patolojik işlemlerini tanımlama, genitoüriner sistemde etkili olan mikroorganizmalar ve ilgili enfeksiyonları öğrenme
 4. Genitoüriner sistemle alakalı risk faktörleri, hastalıkları hakkında işaret ve semptomları hakkında bilgi edinme
 5. Genitoüriner sistem sistem hastalıkları, engellenmesi, tanı yaklaşımları, tedavi ilkeleri hakkında bilgi edinilmesi,  güvenli annelik ve aile planlamasını içeren üreme sağlığı konseptlerinin tanımlanması

 Ders Süresi: 9 hafta
Kredi:  ( 133 / 34 / 0 ) 10                                        Önkoşul: Yok                                      AKTS: 10
Dersin Kısa Adı: Üriner ve Üreme Sistemleri        Kategorisi: FC                             Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Üriner ve Üreme Sistemleri

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

21.

MEDN361               Temel Tıbbi Uygulamalar

Öğrenim Hedefleri:

• Bireylerin ve toplumun hizmetinde yüksek standartlarda tıbbi uygulama elde etmek için gerekli tutumları kazanmak ve göstermek.
• İnsancıl tıp eğitimi ilkelerine uygun, yetkinlik temelli bir yaklaşımla temel işlemsel becerileri kazandırmak.
• Toplumun sağlık sorunlarını tanımak.
• Birinci basamak düzeyinde tıbbi uygulamaları tanımak.
• Zor hastalarla, hassas konularla ve iletişim becerilerine ilişkin zor konularla başa çıkma konusunda bilgi ve beceri kazanmak.
Ders Süresi: 1 akademik yıl

Kredi:  ( 30 / 30 / 0 ) 3                             Önkoşul: Yok                                                 AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: ICS 3                             Kategorisi: FC                                  Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler:

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi


22.

 MEDN362               Klinik Beceri Laboratuvarı

Öğrenim Hedefleri:

• Solunum, kardiyovasküler sistem gibi sistemlerin fizik muayenesi, nörolojik ve jinekolojik muayene vb. tıbbi muayeneleri öğrenmek.

• Kan basıncı ölçümü, nazogastrik tüp yerleştirme gibi klinik becerilere hakim olmak.

Ders Süresi: 1 akademik yıl
Kredi:  ( 30 / 30 / 0 ) 3                                       Önkoşul: Yok                                            AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: ICS 3                                      Kategorisi: FC                                    Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler:

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi


23.

 

MEDN363               Öğrenci Araştırma Etkinliği

Bu ders, araştırma planlaması ve veri analizi ile ilgili destekleyici dersleri içerir.
“Öğrenci Araştırma Etkinliği" olarak öğrencilerden “Hastalar ve Hastalıklar" teması altında ilgi duydukları bir konuda bilimsel araştırma yapmaları istenmektedir.

Ders Süresi: 1 akademik yıl
Kredi:  ( 20 / 15 / 0 ) 2                                Önkoşul: Yok                                                    AKTS: 2
Dersin Kısa Adı: ICS 3                             Kategorisi: FC                                         Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler:

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

24.

 

 • MEDN401               İç Hastalıkları Bloğu

  Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

  1. Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile, kardiyovasküler, göğüs, hemtoloji, onkoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji ve nefroloji ile ilgili problem çözümü ve kara verme süreçlerini anlama
  2. Temel klinik becerilerde yeterlilik kazanma
  3. Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
  4. Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
  5. Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
  6. Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleştirel değerlendirme

Ders Süresi: 12 hafta
Kredi:  ( 120 / 180 / 0 ) 20                                 Önkoşul: Yok                                             AKTS: 20
Dersin Kısa Adı: İç hastalıkları I                       Kategorisi: FC                                 Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: İç hastalıkları I

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

25.

 

 • MEDN405               Kas-iskelet sistemi ve Hastalıkları

  Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

  1. Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile, kas iskelet sistemi ve hastalıkları ile ilgili problem çözümü ve kara verme süreçlerini anlama
  2. Temel klinik becerilerde yeterlilik kazanma
  3. Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
  4. Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
  5. Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
  6. Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme
Ders Süresi: 6 hafta
Kredi:  ( 60 / 90 / 0 ) 10                                  Önkoşul: Yok                                            AKTS: 10
Dersin Kısa Adı: Kas-iskelet Sistemi              Kategorisi: FC                              Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Kas-iskelet Sistemi

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
26.

 

 

MEDN406               Temel Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 1. Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile, çocuk ve yetişkinlerdeki cerrahi hastalıklar ile ilgili problem çözümü ve kara verme süreçlerini anlama
 2. Temel klinik beceriler ve girişimsel uyuglamalarda yeterlilik kazanma
 3. Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 4. Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 5. Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 6. Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme
Ders Süresi: 7 hafta
Kredi:  ( 60 / 90 / 0 ) 10                              Önkoşul: Yok                                                AKTS: 10
Dersin Kısa Adı: Temel Cerrahi                 Kategorisi: FC                                     Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Temel Cerrahi

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

27..

 MEDN407               Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  I

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 1. Sağlık işlemlerinde insan tecrubesini, tüm boyutlarıyla anlama ve problemleri tanımlama ve uygun çözümler bulma
 2. Hastalar ve aileleri, iş arkadaşları, ajanslar, medya/basın/eğitim, Yönetim, hasta avukatları/gözlemi ile etkili bir iletişim kurma ve takım olarak çalışabilmeye açık olma
 3. Profesyonel tutum, etik anlayış ve yasal sorumlulukların farkındalığını yaratma
 4. Sağlık sisteminde sosyal ve kültürel değerleri ve pozisyonlarını anlama
 5. Empati yapabilme özelliği kazanma, sağlık işlemlerinde hassasiyeti artırma, kişisel ve profesyonel gelişim için farkındalık ve yaşam boyu gelişime açık olma
 6. Ulusal ve uluslararası sağlık politikalarını, sağlık yönetimini anlama ve eleştirme

Ders Süresi: 8 hafta
Kredi:  ( 32 / 100 / 0 ) 5                                          Önkoşul: Yok                                                  AKTS: 5
Dersin Kısa Adı: Profesyonellik ve Danışmanlık    Kategorisi: FC                                  Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Profesyonellik ve Danışmanlık

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

28.

 MEDN408               Optalmoloji

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile göz hastalıkları ile ilgili problem çözümü ve karar verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik becerilerde yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme
Ders Süresi: 2 hafta
Kredi:  ( 15 / 30 / 0 ) 3                                   Önkoşul: Yok                                                       AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: Göz Hast.                           Kategorisi: FC                                       Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Göz Hastalıkları

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

29.

 MEDN409               Otorinolaringoloji

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile KBB hastalıkları ile ilgili problem çözümü ve karar verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik becerilerde yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme

Ders Süresi: 2 hafta
Kredi:  ( 15 / 30 / 0 ) 3                                 Önkoşul: Yok                                                    AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: KBB                                   Kategorisi: FC                                       Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Kulak Burun Boğaz

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

30.

 MEDN410               Dermatoloji

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile cilt hastalıkları ile ilgili problem çözümü ve karar verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik becerilerde yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme
Ders Süresi: 3 hafta
Kredi:  ( 30 / 30 / 0 ) 3                                Önkoşul: Yok                                                AKTS: 3
Dersin Kısa Adı: Cilt Hast.                       Kategorisi: FC                                   Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Cilt Hastalıkları
Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

31.

 MEDN502               Faz 2: Pediatri

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 1. Yaşa uygun rutin kayıt tutma ve çocukluk döneminin tüm yaşlarına muayene yapma
 2. Sık görülen akut ve kronik pediatrik hastalıkların klinik özelliklerini tarif edebilme; bu hastalıklara tanı koymak ve yönetebilme
 3. Normal yaş değerlerini göz önünde tutarak tanı için yapılan testlerin sonuçlarını anlayabilme
 4. Sıcaklık, öksürük, kusma, sarılık, kanlı idrar, proteinure, aritmia, bayılma, baş ağrısı, karın ağrısı, lenfadenopati gibi hasta olgularını veya sık görülen semptomların farklı tanılarını listeleme
 5. Şok, susuzluk ve zehirlenme gibi hayat tehdit eden akut olguları tanıma ve başlangıç terapisi ve temel hayat desteği sağlama
Ders Süresi: 7 hafta
Kredi:  ( 60 / 90 / 0 ) 12                         Önkoşul: Yok                                                    AKTS: 12
Dersin Kısa Adı: Pediyatri                     Kategorisi: FC                                     Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Pediyatri

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
32.

 MEDN504               Yaşam Boyu Sağlık

Stajın Programının Öğrenim Hedefleri:

 1. Büyümeyi ölçme, yaş ve cinsiyet büyüme grafiklerini çizebilme
 2. Çocuk büyümesi ve gelişimi hatalıklarını bulma ve farklı tanılar koyaiblme
 3. Emzirmeye özel odaklı yaşa uygun beslenme önerileri verme
 4. Ani çocuk ölümü sendromu gibi hayati tehlike durumlarını engellemeye yönelik yaşa uygun danışmanlık yapmak, zehirlenmeleri, yaralanmaları düşmeleri ve boğulmaları engelleyici denetlemelerde bulunmak
 5. Sağlığı artırıcı, ve hatalık ve yaralanmayı engelleyici yaşa uygun pediatrik sağlık denetimi ziyaretleri içeriklerini listelemek, görüntüleme araçlarını ve aşı durumunun değerlendirmesini listeleme
 6. Zihinsel gelişimin evrelerini tanımlama
 7. Okul problemleriye ve düşük notlar nedeniyle çocukları çocuk psikiyatrına yönlendirme
 8. Çocuk ve ergenlerde görülen anziete ve uyuma bozukluklarını tanımlama
 9. Ergenlerdeki pisikiatri durumlarını tanıma ve psikopatoloji geliştirebilecek olan kişileri ayrıştırabilme
 10. Çocuk istismarının risk faktörlerini bilme ve çocuk istismarını gösterebilecek anamnez ve muayeneleri bilme
 11. Periyodik sağlık muayenesini tanımlayabilme ve her yaş grubuna uygulayabilme
 12. Kişisel risk faktörleri ve epidemiyolojik verilere göre gerekli engelleyici hizmetleri yetişkinlere verebilme
 13. Kadınların yaşam döngüsüne göre zihinsel problemleri sıralayabilme
 14. Sağlıklı insanlara önerilebilecek egzersizleri bilme ve egzersiz programına başlamadan önce gerekli testleri listeleyebilme
 15. Spor sakatlıklarının ilk tedavilerini yapabilme
 16. Tütün kullanımı durdurabilmede yardımcı olabilme ve tütün kullanıcılarına yeterli danışmanlık yapabilme
 17. Riskli davranışları gözlemleyip yönetebilme
 18. Obeziteye karşı önerilerde bulunabilme
 19. Sağlık çalışanlarının mesleki sağlık risklerini tanıyabilme ve gerekli önlemleri alma
 20. Risk gruplarından olan yaşlılara gerekli önleyici hizmeti sunabilme
 21. Yaşlılardaki genel sendromları tanıma ve uygun yönetebilme
 22. Konsept olarak ''Sağlık Önceliği''ni bilme ve ona göre davranma

 Ders Süresi: 5 hafta
Kredi:  ( 60 / 90 / 0 ) 8                                          Önkoşul: Yok                                     AKTS: 8
Dersin Kısa Adı: Yaşam Boyu Sağlık                    Kategorisi: FC                       Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Yaşam Boyu Sağlık

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

33.

 MEDN506               Sinir Sistemi ve Akıl Sağlığı ve Hastalıkları

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 1. Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile, sinir sistemi-akıl hastalıkları ve hastalıkları ile ilgili problem çözümü ve kara verme süreçlerini anlama
 2. Temel klinik becerilerde yeterlilik kazanma
 3. Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 4. Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 5. Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
Ders Süresi: 6 hafta
Kredi:  ( 60 / 90 / 0 ) 11                          Önkoşul: Yok                                            AKTS: 11
Dersin Kısa Adı: Sinir Sistemi                 Kategorisi: FC                            Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Sinir Sistemi

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

34.

 

MEDN509               Kadın Doğum ve Jinekoloji

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 1. Üreme sağlığı, üreme hakları ve doğurganlık yönetmeliklerinin ilkelerini tanımlama; sağlık sistemindeki ilgili yasaları ve yönetmelikleri ve uygulamaları değerlendirme
 2. Hasta ile üreme sağlığını konuşabilme ve danışman ilkelerini uygulama
 3. Adın erkek üreme sistemlerinin yapılarını, işlevlerini ve bozukluklarını ve cinselliğin üreme boyutlarını tanımlama, günümüz iyileştirici yaklaşım ve uygulamaları açıklama
 4. Cinsel istismarı tanımlama, semptomlarını tanıma ve yasal rapor hazırlama, iyileştirici yaklaşımları açıklama
 5. Temel ürolojik semptomları değerlendirme ve yönetebilme
 6. Ürolojik muayene yapabilme
 7. Hasta nakledilene kadar ürolojik acil durumları tanıma ve yönetebilme
 8. Üroloji kanserini tarayabilme yönetmlerini önerebilme ve erken tanının sonuçlarını değerlendirebilme
 9. Urojenital enfeksiyon ve idrar yoları taş hastalığına tanı koyabilme ve gerekli önlemleri önerebilme

 Ders Süresi: 5 hafta
Kredi:  ( 50 / 70 / 0 ) 7                              Önkoşul: Yok                                                   AKTS: 7
Dersin Kısa Adı: Jinekoloji                         Kategorisi: FC                                       Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Jinekoloji

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

35.

 

MEDN511               Üreme Sağlığına ve Urogenital Sistem Hastalıklarına Giriş

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 1. Üreme sağlığı, üreme hakları ve doğurganlık yönetmeliklerinin ilkelerini tanımlama; sağlık sistemindeki ilgili yasaları ve yönetmelikleri ve uygulamaları değerlendirme
 2. Hasta ile üreme sağlığını konuşabilme ve danışman ilkelerini uygulama
 3. Adın erkek üreme sistemlerinin yapılarını, işlevlerini ve bozukluklarını ve cinselliğin üreme boyutlarını tanımlama, günümüz iyileştirici yaklaşım ve uygulamaları açıklama
 4. Cinsel istismarı tanımlama, semptomlarını tanıma ve yasal rapor hazırlama, iyileştirici yaklaşımları açıklama
 5. Temel ürolojik semptomları değerlendirme ve yönetebilme
 6. Ürolojik muayene yapabilme
 7. Hasta nakledilene kadar ürolojik acil durumları tanıma ve yönetebilme
 8. Üroloji kanserini tarayabilme yönetmlerini önerebilme ve erken tanının sonuçlarını değerlendirebilme
 9. Urojenital enfeksiyon ve idrar yoları taş hastalığına tanı koyabilme ve gerekli önlemleri önerebilme

 Ders Süresi: 3 hafta
Kredi:  ( 40 / 50 / 0 ) 6                                  Önkoşul: Yok                                                       AKTS: 6
Dersin Kısa Adı: Üreme Sağlığı                   Kategorisi: FC                                         Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Üreme Sağlığı

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

36.

 

MEDN512               Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  II

Staj Proramının Öğrenim Hedefleri:

 1. Sağlık işlemlerinde insan tecrubesini, tüm boyutlarıyla anlama ve problemleri tanımlama ve uygun çözümler bulma
 2. Hastalar ve aileleri, iş arkadaşları, ajanslar, medya/basın/eğitim, Yönetim, hasta avukatları/gözlemi ile etkili bir iletişim kurma ve takım olarak çalışabilmeye açık olma
 3. Profesyonel tutum, etik anlayış ve yasal sorumlulukların farkındalığını yaratma
 4. Sağlık sisteminde sosyal ve kültürel değerleri ve pozisyonlarını anlama
 5. Empati yapabilme özelliği kazanma, sağlık işlemlerinde hassasiyeti artırma, kişisel ve profesyonel gelişim için farkındalık ve yaşam boyu gelişime açık olma
 6. Ulusal ve uluslararası sağlık politikalarını, sağlık yönetimini anlama ve eleştirme

Ders Süresi: 6 hafta
Kredi:  ( 30 / 100 / 0 ) 6                                             Önkoşul: Yok                                        AKTS: 6
Dersin Kısa Adı: Profesyonellik ve Danışmanlık      Kategorisi: FC                           Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Profesyonellik ve Danışmanlık

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

37.

MEDN513               Göğüs Cerrahisi

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile, çocuk ve yetişkinlerdeki göğüs cerrahisi ile ilgili hastalıkların problem çözümü ve karar verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik beceriler ve girişimsel uyuglamalarda yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme
Ders Süresi: 1 hafta
Kredi:  ( 10 / 15 / 0 ) 1                                          Önkoşul: Yok                                            AKTS: 1
Dersin Kısa Adı: Göğüs Cerrahisi                       Kategorisi: FC                                 Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Göğüs Cerrahisi

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

38.

 MEDN514               Kalp-Damar Cerrahisi

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile, çocuk ve yetişkinlerdeki kalp-damar cerrahisi ile ilgili hastalıkların problem çözümü ve karar verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik beceriler ve girişimsel uyuglamalarda yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme
Ders Süresi: 1 hafta
Kredi:  ( 10 / 15 / 0 ) 1                                    Önkoşul: Yok                                             AKTS: 1
Dersin Kısa Adı: Kalp-Damar Cerrahisi        Kategorisi: FC                                 Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Kalp-Damar  Cerrahisi

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

39.

 

MEDN515               Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile, çocuk ve yetişkinlerdeki plastik ve rekonstrüktif cerrahi ile ilgili hastalıkların problem çözümü ve karar verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik beceriler ve girişimsel uyuglamalarda yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme

 Ders Süresi: 1 hafta
Kredi:  ( 10 / 15 / 0 ) 1                                       Önkoşul: Yok                                                AKTS: 1
Dersin Kısa Adı: Plastik Cerrahi                       Kategorisi: FC                                   Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Plastik Cerrahi

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

40.

 MEDN516               Pediatrik Cerrahi

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile pediatrik cerrahi ile ilgili hastalıkların problem çözümü ve karar verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik beceriler ve girişimsel uyuglamalarda yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme

Ders Süresi: 1 hafta
Kredi:  ( 10 / 15 / 0 ) 1                                        Önkoşul: Yok                                              AKTS: 1
Dersin Kısa Adı: Pediatrik Cerrahi                    Kategorisi: FC                               Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Pediatrik Cerrahi

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

41.

MEDN601               Faz 3: İç Hastalıkları

Hastanenin İç Hastalıkları bölümünde yapılan 2 aylık, teorik ve pratik dersleri içeren staj.

Ders Süresi: 8 hafta
Kredi:  ( 50 / 200 / 0 ) 10                                     Önkoşul: Yok                                                    AKTS: 10
Dersin Kısa Adı: İç hastalıkları                          Kategorisi: FC                                                  Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: İç hastalıkları

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

42.

MEDN602               Faz 3: Pediatri

Hastanenin Pediatri bölümünde yapılan 2 aylık, teorik ve pratik dersleri içeren staj.

Ders Süresi: 8 hafta
Kredi:  ( 50 / 200 / 0 ) 10                                 Önkoşul: Yok                                                      AKTS: 10
Dersin Kısa Adı: Pediyatri                                 Kategorisi: FC                                   Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Pediyatri

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

43.

MEDN603               Acil Servis

Hastanenin Acil Servis bölümünde yapılan 2 aylık, teorik ve pratik dersleri içeren staj.

Ders Süresi: 8 hafta
Kredi:  ( 50 / 200 / 0 ) 10                            Önkoşul: Yok                                                 AKTS: 10
Dersin Kısa Adı: Acil Servis                        Kategorisi: FC                                        Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Acil Servis

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

44.

MEDN605               Halk Sağlığı

Kampüste teorik dersleri, Halk Sağlığı merkezleri, Halk sağlığı laboratuvarları, okullar, rehabilitasyon merkezleri, eczaneler ve ilgili devlet kurumlarında pratik dersleri içeren 6 haftalık staj.

Ders Süresi: 6 hafta
Kredi:  ( 40 / 150 / 0 ) 7                                Önkoşul: Yok                                                     AKTS: 7
Dersin Kısa Adı: Halk Sağlığı                      Kategorisi: FC                                      Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Halk Sağlığı

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

45.

MEDN606               Birinci Basamak- Aile Hekimliği

Aile Sağlığı merkezlerinde 3 haftalık staj.

Ders Süresi: 3 hafta
Kredi:  ( 40 / 150 / 0 ) 7                                    Önkoşul: Yok                                        AKTS: 7
Dersin Kısa Adı: Aile Sağlığı                           Kategorisi: FC                              Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Aile Sağlığı

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

46.

MEDN607               Toplum Sağlığı Araştırması/Projesi

Öğrenciler, araştırma konusu belirleyip, önerge planlayıp hazırlayacaklardır. Daha sonra, Fakülte görevlisi gözetiminde veri toplayıp, analiz edeceklerdir.

Ders Süresi: 7 hafta
Kredi:  ( 20 / 100 / 0 ) 4                             Önkoşul: Yok                                                  AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Toplum Sağlığı               Kategorisi: FC                                 Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Toplum Sağlığı

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

47.

MEDN608               Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  III

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:
Sağlık işlemlerinde insan tecrubesini, tüm boyutlarıyla anlama ve problemleri tanımlama ve uygun çözümler bulma
Hastalar ve aileleri, iş arkadaşları, ajanslar, medya/basın/eğitim, Yönetim, hasta avukatları/gözlemi ile etkili bir iletişim kurma ve takım olarak çalışabilmeye açık olma
Profesyonel tutum, etik anlayış ve yasal sorumlulukların farkındalığını yaratma
Sağlık sisteminde sosyal ve kültürel değerleri ve pozisyonlarını anlama
Empati yapabilme özelliği kazanma, sağlık işlemlerinde hassasiyeti artırma, kişisel ve profesyonel gelişim için farkındalık ve yaşam boyu gelişime açık olma
Ulusal ve uluslararası sağlık politikalarını, sağlık yönetimini anlama ve eleştirme
Öğretmeyi, eğitimi, değerlendirmeyi ve geridönüm vermenin temel bilgisini ve uygulamasını kavrama
Kişisel ve profesyonel gelişim imkanlarını anlama ve gelecek planları yapma

Ders Süresi: 1 akademik yıl  
Kredi:  ( 30 / 100 / 0 ) 4                                               Önkoşul: Yok                                             AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Profesyonellik ve Danışmanlık      Kategorisi: FC                                 Dersin Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Profesyonellik ve Danışmanlık

Dersi veren Bölüm/Okul: Marmara Üniversitesi Tıp FakültesiCourse Descriptions – II - Turkish : All compulsory courses offered by other academic units

Ders Tanımları – II – Türkçe : Diğer akademik birimler tarafından verilen tüm temel dersler


1.

HIST180                Atatürk İlkeleri ve Modern Türkiye Tarihi (Türk öğrenciler için)  

Modern Türk tarihi, Atatürk İlkeleri ve Türk yenilenme tarihi öğretilir.

Ders Süresi: 1 akademik yıl
Kredi:  ( 56 / 0 / 0 ) 4                                Önkoşul: Yok                                                         AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Tarih                            Kategorisi: UC                                                Dersi Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Tarih

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi


2.

ENGL131               Tıbbi İngilizce

Öğrenciler, bir sağlık hizmetleri bağlamında kullanıldıkları şekliyle tıbbi terminoloji anlayışlarını geliştirir ve güçlendirir. Dil gelişimi, durum senaryoları, diyaloglar ve vücut sistemleri, ilaçlar ve ilaç yönetimi ile ilgili tartışmalar ve sağlık bağlamlarının kullanımı yoluyla kolaylaştırılacaktır. Genel anlam, kelime genişletme ve kelime haznesi için okuma kullanımı sayesinde, uluslararası eğitim görmüş sağlık hizmeti sunucuları, kariyer odaklı dil gelişimi elde edeceklerdir.

Ders Süresi: 1 akademik yıl
Kredi:  ( 47 / 0 / 0 ) 4                                  Önkoşul: Yok                                                AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Tıbbi İngilizce                Kategorisi: AC                              Dersi Eğitim Dili: İngilizce
Anahtar Kelimeler: Tıbbi  İngilizce

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi , Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

3.

TFMS101                               Tıp Öğrencileri için Türkçe - I (yabancı öğrenciler için)

 

TFMS 101, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde 1. sınıf 1. dönem Türkçe İletişim dersidir ve Doğu Akdeniz Üniversitesi – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı çerçevesinde eğitim gören sadece yabancı uyruklu tıp öğrencileri için zorunlu bir derstir.

Ders Süresi: 1 akademik dönem
Kredi:  ( 56 / 20 / 0 ) 4                             Önkoşul: Yok                                                   AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Türkçe 1                       Kategorisi: UC                                       Dersi Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Türkçe 1

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi,  Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu


4.

 

TFMS102                 Tıp Öğrencileri için Türkçe - II (yabancı öğrenciler için)

TFMS 102, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde 1. sınıf  2. dönem  Türkçe İletişim dersidir ve Doğu Akdeniz Üniversitesi – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı çerçevesinde eğitim gören sadece yabancı uyruklu tıp öğrencileri için üniversite seçmeli dersidir.

Ders Süresi: 1 akademik dönem
Kredi:  ( 56 / 20 / 0 ) 4                          Önkoşul: Yok                                                 AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Türkçe 2                   Kategorisi: UE                                        Dersi Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Türkçe 2

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi , Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu


5.

 

TFMS201                Tıp Öğrencileri için Türkçe - III (yabancı öğrenciler için)

TFMS 201, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde bir yıllık akademik öğretim dönemini kapsayan 2. sınıf  Türkçe iletişim dersidir ve Doğu Akdeniz Üniversitesi – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı çerçevesinde eğitim gören yabancı uyruklu tıp öğrencileri için üniversite seçmeli dersidir.

Ders Süresi: 1 akademik yıl
Kredi:  ( 125 / 40 / 0 ) 4                           Önkoşul: Yok                                              AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Türkçe 3                         Kategorisi: UE                                  Dersi Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Türkçe 3

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi , Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu


6.

 

TFMS301               Tıp Öğrencileri için Türkçe - IV (yabancı öğrenciler için)

TFMS 301, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde bir yıllık akademik öğretim dönemini kapsayan 3. Sınıf Türkçe iletişim dersidir ve Doğu Akdeniz Üniversitesi – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı çerçevesinde eğitim gören yabancı uyruklu tıp öğrencileri için üniversite seçmeli dersidir.

Ders Süresi: 1 akademik yıl
Kredi:  ( 125 / 40 / 0 ) 4                          Önkoşul: Yok                                                    AKTS: 4
Dersin Kısa Adı: Türkçe 4                      Kategorisi: UE                                         Dersi Eğitim Dili: Türkçe
Anahtar Kelimeler: Türkçe 4

Dersi veren Bölüm/Okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi , Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

 

DAÜ Web Siteleri