Skip Navigation LinksCourse-Description

Ders Tanımları

                                                                                                                                                                                         Ders Tanımları 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (MÜ) – DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) ULUSLARARASI ORTAK TIP PROGRAMI 

DERS TANIMLARI

1.

MEDN110               Hücre ve Hücre Çoğalmasına Giriş

Komite sonunda, ilk yıl öğrencileri, moleküler ve hücre seviyesinde insan biyolojisindeki yapılar, işlevler ve mekanizmalar hakkında, hücre çoğalması ve genetiğine odaklanarak, bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenim Hedefleri: Komite sonunda öğrenciler;

 • Hücre ve altyapılarının gelişimi, yapısı ve işlevlerini belirleyip açıklama
 • Hücrenin biyokimyasal işlemlerini değerlendirme
 • Hücre bölünmesi işlemini ve ilgili mekanizmaları anlama
 • Protein biosentezi ve genetik mekanizmaları açıklama
 • Kişilerdeki genetik çeşitlilipi anlama
 • Genetik kalıtımın moleküler mekanizmasını ve kalıtsal hastalıkların genetik temelini açıklama
 • Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma

2.

MEDN120               Hücre Metabolizması ve Ulaşım

Komite sonunda, ilk yıl öğrencileri, hücre içerisindeki metabolik yollar, hücre zarı yapısı ve ulaşım mekanizmaları hakkında bilgi edineceklerdir.

Öğrenim Hedefleri: Komite sonunda öğrenciler;

 • Yapısal özellikler, enzim ve koenzimlerin düzenlemesi ve işlevleri hakkında bilge edinme
 • ATP sentezi ve metabolik yollara olan etkisini anlama
 • Hücre içerisindeki metabolik yolların bileşen ve reaksiyonlarını açıklama
 • Hücre zarı yapısı ve işlevini, hücreleriçi ve arası ulaşımın fiziksel ilkelerini ve sinyal mekanizmalarını anlama
 • Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma

3.

MEDN130               İnsan Vücudunun Gelişimi ve Düzenlenmesi

Bu komite sonunda, İlk yıl öğrencileri farklı dokulardan organların oluşumuna kadar gelişim, düzenlenme ve işlevler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu komite boyunca öğrenciler ayrıca, vücudun savunma mekanizması ve mikrobiyolojik evrenin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenim Hedefleri: Bu komite sonunda öğrenciler;

 • Dokuların yapısal temelini tanımlama
 • Farklı dokuları yapıları, düzenlenmeleri ve işlevlerine göre tanıma
 • Organların gelişimini ve farklı işlemleri ile ilgili bilgilenme
 • Bakterilerin temel genetiği ve farklı mikroorganizmaların temel özelliklerinin sınıflandırılmasını anlama
 • Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma

4.

MEDN140               Sinir Sistemi ve İnsan Davranışlarına Giriş

Bu komite sonunda, ilk yıl öğrencileri, vücudun ana iletişim ağını tanımlayan ve oluşturan sistemlerin aracılığı ile insan vuducu konsepti hakkında genel görüş elde edeceklerdir. Bu kurs süresince, öğrenciler ayrıca, insan davranışının temel prensiplerini ve tıbbi etiğin ana konseptleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenim Hedefleri;

 • Sinir sisteminin yapısal temellerini tanımlama
 • Farklı dokuları yapıları, düzenlenmeleri ve işlevlerine göre tanıma
 • Sinir sistemi organlarının gelişimi ayrışma işlemi ve işlevleri hakkında bilgi edinme
 • İnsan davranışı üzerine bilgilenme
 • Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma
 • Sağlık eşitsizliğinin varlığını ve sağlık eşitsizliği ve sosyo-ekonomik pozisyon arasındaki ilişkiyi gösteren kanıtları açıklama

5.

MEDN160               Klinik Becerilere Giriş – I

Bu dersin sonunda öğrenciler;

İlkyardımın temel ilkelerini ve ana hedeflerini öğrenecekler

Profesyönel tıbbi yardım ulaşana kadar hayat kurtarma ve daha fazla hasarı önlemek için gerekli farmakolıjik olmayan temel prosedürleri bilecek ve uygulayacaklardır

Öğrenim Hedefleri:

A: Bilgi:

A1. Öğrenciler ilk yardımın ana hedeflerini tanımlayabilmeli

A2.Öğrenci acil durum anını değerlendirebilmeyi ve neyi neden yapacağını karar verebilmeyi öğrenmeli

A3. Öğrenci bilrtilerde uyuglanacak ilk yardım prösedürlerini tanımlayabilmeli

B. Beceriler:

B1. Entellektüel beceriler: Öğrenciler acil vakalarda problem çözümü ve mantıklı muhakeme becerilerini geliştirmiş olmalıdır

B2. Klinik Beceriler:

 • Öğrenci aşağıdakileri, bir yetişkin, çocuk ve boğulan mağdurda solunumu ve dolaşımı devam ettirebilmek için uygulayabilmelidir.
 • Ağız ağıza solunum
 • Kalp masajı
 • Ağız burun solunumu
 • Öğrenci kan kaybını aşağıdakileri uygulayarak önleyebilmelidir.
 • Yarayı kapama
 • Kazazedeye genel müdahale
 • Önemli noktalara baskı
 • Öğrenci doktor, acil personeli veya polis veya itfaiye gelene kadar ileri hasarı önleyebilmelidir.
 • Öğrenci şoku yaygın şok işaretlerine bakarak önleyebilmeli,  gerektiğinde vucudu ugun pozisyona sokma, kazazedeyi ısıtma gibi önlemleri alabilmeli

B3. İletişim Becerileri:

 • Öğrenci kazazede, kazazede akraba ve tanıdıkları veya müdahalede bulunup yanlış prosedürleri uygulayanlar ile iletişim kurabilmeli.

6.

MEDN210               Hücre ve Doku Hasarı - I

Bu dersin sonunda, ikinci sınıf öğrencileri nasıl bazı vüvut işlemleri değişikliklerinin hastalık olarak dışa vurduğunu anlamayı içeren temel bilgilerini genişletecek ve klinik becerileri elde etmenin bilimsel temelinde olan insanlardaki hastalıkların işlemleri hakkında önemli bilgileri elde edeceklerdir.

Öğrenim Amaçları:

 • Hücresel ve dokusal seviyede , yapısal ve işlevsel değişiklikleri uygun isimlendirme,etoyoloji, hastalık sebeblerini tarif edebilme
 • Olağandışı uyarıcıya cevap durumunda hücre ve dokularda neler olduğunu detaylı olarak atarif edebilme
 • Hastalıklara karşı savunma (hücre aracılığı, sıvısal, doğuştan) ile ilgili olduğundan insan bağışıklık sisteminin temel ilkelerini açıklayabilme
 • Bulaşıcı mikroorganizma ve patojenik özelliklerini sınıflandırmanın ilkelerini tarif edebilme
 • Virüsler ve Viral hastalık oluşumu hakknda bilgi edinme
 • Parazit ve parazit hastalık oluşumu hakkında bilgi edinme
 • Ana ilaç sınıflarını ve her sınıf için prototip ilaçları tanımlama

7.

MEDN220               Hücre ve Doku Hasarı – II

Bu dersin sonunda, ikinci sınıf öğrencileri nasıl bazı vüvut işlemleri değişikliklerinin hastalık olarak dışa vurduğunu anlamayı içeren temel bilgilerini genişletecek ve klinik becerileri elde etmenin bilimsel temelinde olan insanlardaki hastalıkların işlemleri hakkında önemli bilgileri elde edeceklerdir.

 • Hücresel ve dokusal seviyede , yapısal ve işlevsel değişiklikleri uygun isimlendirme,etoyoloji, hastalık sebeblerini tarif edebilme
 • Olağandışı uyarıcıya cevap durumunda hücre ve dokularda neler olduğunu detaylı olarak atarif edebilme
 • Hastalıklara karşı savunma (hücre aracılığı, sıvısal, doğuştan) ile ilgili olduğundan insan bağışıklık sisteminin temel ilkelerini açıklayabilme
 • Bulaşıcı mikroorganizma ve patojenik özelliklerini sınıflandırmanın ilkelerini tarif edebilme
 • Bakteriler ve bakteriyel hastalık oluşumu hakknda bilgi edinme
 • Mantar ve mantari hastalık oluşumu hakkında bilgi edinme
 • Ana ilaç sınıflarını ve her sınıf için prototip ilaçları tanımlama                                             
8.

MEDN230               Hematopoetik Sistem ve Hastalıkları

Bu komite sonunda, ikinci sınıf öğrencileri hematopoietik sistemlerin gelişimi, yapısı ve fizyolojisi ve sistem ile alakalı rahatsızlıkların hastalık oluşumları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca, hematopoietik rahatsızlıklar, ilgili risk faktörleri, önlemi, tanı ve tedavi ilkeleri üzerine bilgi sahibi de olacaklarıdr.

Öğrenim Hedefleri:

 • Lenfoid organları ve kanın gelişimini ve histolojisini anlama
 • Hematopoietik sistemlerin yapısı ve işlevini anlamak
 • Hematolojik rahatsızlıklarda patolojik işlemleri tanımlama
 • Hematopoietik sistemi etkileyen mikroorganizmalar ve bulaşıcı süreçlerdeki hastalık oluşturmaları hakkında bilgi edinme
 • Hematolojik rahatsızlıklar ile ilgili risk faktörleri, risk grupları ve önleyici tedbir hakkında bilgi edinme
 • Bu hastalıkların işaret ve semptomları hakkında bilgi edinme
 • Hematolojik hastalıkların tanısına yaklaşım ve tedavi ilkeleri hakkında bilgi edinme
 • Hematolojik hastalıkların farmakoterapilerini tanımlama
 • Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma

9.

MEDN240               Kas-İskelet, Intergumental Sistem ve Hastalıkları

Bu komite sonunda, ikinci sınıf öğrencileri kas-iskelet sisteminin gelişimi, yapısı ve fizyolojisi ve sistemle ilgili hastalıkların hakkında bilgi edineceklerdir. Ayrıca kas-iskelet ve integumental hastalık işaret ve semptomları, risk faktörleri, önlenmesi, tanısı tedavi ilkeleri ve rehabilitasyonu hakkında bilgi de edineceklerdir.

Öğrenim Hedefleri:

 • İntegumental ve kas-iskelet sisteminin gelişimini anlama
 • İntegumental ve kas-iskelet sisteminin yapısı ve işlevini tanımlama
 • İntegumental ve kas-iskelet hastalıklarının patolojik işlemlerini tanımlama
 • Kas-iskelet ve integumental sistem hastalıklarını etkileyen mikroorganizmalar ve bulaşıcı durumlardaki hastalık oluşumları hakkında bilgi edinme
 • Kas-iskelet ve integumental sistem rahatsızlıkları ile ilgili risk faktörleri, risk grupları ve önleyici tedbir hakkında bilgi edinme
 • Bu hastalıkların işaret ve semptomları hakkında bilgi edinme
 • Kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanısına yaklaşım ve tedavi ilkeleri hakkında bilgi edinme
 • Kardiovasküler rahatsızlıklarının farmakoterapilerini tanımlama
 • Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma

10.

MEDN250               Solunum Sistemi ve Hastalıkları

Bu komite sonunda, ikinci sınıf öğrencileri solunum sisteminin gelişimi,yapısı ve fizyolojisi ve sistem ile alakalı hastalıkların oluşumu hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca, akciğer hastalıklarının işaret ve semptomları, ilgili risk faktörleri, önlemi, tanısı ve tedavinin ilekleri hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenim Hedefleri:

 • Solunum sisteminin gelişimi ve histolojisini reğerlendirme
 • Solunumun mekanizmasının tarif etme ve gaz moleküllerinin hareket, çözünümü ve ulaşımını tanımlama
 • Solunum sisteminin normal işelvselliğini bozan faktörleri ve bu faktörlerin hastalık durumunda patolojik yansımalarını anlama
 • Solunum sistemi ve solunum yolları enfeksiyonlarında etkili olan mikroorganizmalar hakkında bilgi edinme
 • Akciğer hastalıkları ile ilgili risk grupları ve risk faktörleri ve önleyici tedbir hakkında bilgi edinme
 • Akciğer hastalıklarının işaret ve semptomları hakkında bilgi edinme
 • Akciğer hastalıklarının tanısına yaklaışım ve tedavisi ilkeleri hakkında bilgi kazanma
 • Tütün kullanımının sağlığa zararlarını anlama
 • Akciğer hastalıklarının farmakoterapisini tanımlama
 • Deneysel uygulamaları yapabilecek becerileri kazanma                          

11.

MEDN260               Klinik Becerilere Giriş - II

Bu dersin amaç ve hedefleri öğrencileri klinik ve muhakeme becerilerini geliştirmektir. Bunu da tıpı uygularken gerekli olacak bilgi ve beceriyi öğrenciliklerinin ilk zamanlarında vererek gerçekleştirmektedir. Bu ders küçük gruplar halinde uyuglanmaktadır. İkinci akademik yarı-yılda ve bir sonraki yılda, öğrencilerin bu yeni becerileri kullanmaya başlayabilecekleri hasta ile karşılaşmalar (standartize ve simüle hasta dışında) planlanmaktadır.

Amaçlar:

 • Temel bilim müfredatını klinik çerçeveye sokma
 • Kişiler ve popülasyonların bakımının tedariğinde tıp uyuglamasının yüksek standartlarının yakalanması için gerekli olan tutumları elde etme ve gösterme
 • Özgür ve kişisel öğrenimi gerçekleştirebilme ve yaşam boyu eğitim, profesyonel ve kişisel gelişim aracılığı ile klinik yeterliliği devam ettirebilme özverisi becerilerini kazanma
 • Klinik Beceri Laboratuvarlarını , insani tıp eğitimi ilkeleriyle uyuşan yeterlilik temelli yaklaşımı ile kullanarak temel prosedürel becerileri kazandırtmak

   Hedefler:
 • Öğrenciler, anamnez alma, detaylı muayene yapma ve bulguları kayıtlandırıp sunma becerileri gibi temel klinik beceriler elde etmelidirler.
 • Hasta ve iş arkadaşlarıyla karmaşık etkileşimlerde etkili kişilerarası ve iletişim becerileri göstermelidirler.
 • Temel muayenenin uygulanmasında yeterlilik göstermelidir.
 • Hasta tarihçesindeki bilgileri ve muayene bilgilerini kullanarak hastanın problemini tanımlamalıdır.
 • Klinik verileri doğrulukla yazılı ve sözel olarak sunma yeterliliğini göstermelidir.
 • Az sayıda temel klinik uyuglamaları uyuglamadaki yeterliliği göstermelidir.
 • Öğrenci, ailesi ve toplumdaki yeri çerçevesinde, hastalık yönetimi ve engellenmesi bakımından sağlık ve öğretimini anlamalı ve bilgisini kazanmalıdır.
 • Gelecekteki profesyonel ilişkilerinin temeli olarak yaşıtları ve fakülte ile saygılı bir işbirliği içerisinde olmalıdır. Takım çalışması, organizasyon ve yönetim becerileri geliştirmelidir.
 • Kritik düşünce, muhakeme ve problem çözümünde önemli becerileri göstermelidir.
 • Yapıcı hasta-doktor ilişkisini öne çıkaran beceri, tutum ve bilgiyi anlamalıdır.
 • Kendini teftiş etmesini ve arkadaşlarının kendi zayıf ve kuvvetli yanlarını belirten değerlendirmelerini kabul edebilme kapasitesini göstermelidir.                           

12.

MEDN310               Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıkları

İnterdisipliner bir yaklaşım ile, öğrenciler kardiyovasküler sistemin morfolojisi ve işlevini, sirkülasyonun ilkelerini öğrenmeli, ve kardiyovasküler sistemin hastalıkları ile patofizyolojik mekanizmaları arasında ilişkiler kurmalıdır.

Öğrenim Hedefleri:

 • Kalp ve damar morfolojisini öğrenme
 • Sirkülasyonun temel mekanizmalarını tanımlama
 • Kardiyovasküler sistemin işlevini bozan faktörleri ve bu faktörlerin hastalıkların oluşmasındaki patolojik yansımasının tanımlanması ve tartışılması
 • Kardiyovasküler hastalıkların ana işaret ve semptomlarını ve tedavi edici yaklaşımların ilkelerinin öğrenilmesi
 • Kardiyovasküler hastalıklardan korunmanın yöntemleri ve populasyondaki ölüm oranları olarak epidemiyolojik öneminin öğrenilmesi                                  

13.

MEDN320               Gastrointestinal Sistem, Metabolizma ve Hastalıkları

Bu komite sonunda, üçüncü sınıf öğrencileri, sindirim sisteminin gelişimi, yapısı ve fizyolojisi ve sistem ile ilgili hastalıkların oluşumunda bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca sindirim sistemi hastalıklarının işaret ve semptomları, risk faktörleri, önlemi, tanısı ve tedavi ilkelerini öğreneceklerdir.

Öğrenim Amaçları:

 • Sindirim sisteminin gelişimi, histolojisi ve yapısını anlayıp değerlendirmek
 • Sindirim sistemi ve regülasyonunun işleme mekanizmasını anlamak
 • Yiyecekleri enerjinin yapı taşına çeviren işlevini anlamak
 • Sindirim sistemindeki patolojik işlemleri tanımalak
 • Sindirim sistemini etkileyen mikroorganizmaları ve enfeksiyonları öğrenmek
 • Sindirim sistemi ile ilgili risk faktörleri ve önleyici tedbirleri öğrenmek
 • Hastalıkların ana işaret ve semptomlarını öğrenmek
 • Tanıya yaklaşım, tedavi ilkeleri ve farklı tanının parçası olarak laboratuvar incelemelerini anlamak

14.

MEDN330               Sinir Sistemi ve Hastalıkları

Bu dersin sonunda, üçüncü sınıf öğrencileri sinir sisteminin gelişimi, yapısı ve fizyolojisi ve hastalıkların oluşumunu öğreneceklerdir. Ayrıca, sinir sistemi hastalıklarının işaret ve semptomlarını, ilgili risk faktörlerini, engellenmesini, tanı ve tedavi ilkelerini öğreceklerdir.

Öğrenim Hedefleri:

 • Sinir sisteminin yapısını ve işlevini değerlenirme
 • Sinis sistemi hastalıklarının patolojik işlemini değerlendirme
 • Sinir sistemini etkileyen mikroorganizmalar ve ilgili enfeksiyonları öğrenme
 • Sinir sistemi hastalıkları ile alakalı risk faktörlerini öğrenme
 • Bu hastalıkların işaret ve semptomlarını öğrenme ve sinir sistemi hastalıklarının önlenmesi, tanı yaklaşımları, tedavi ve rehabilitasyon ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma

 

15.

MEDN340               Büyüme, Gelişme, Akıl Sağlığı ve Hastalıkları

Bu komite sonunda, üçüncü sınıf öğrencileri endokrin sisteminin yapısı, işlevi ve hastalıklarının oluşumu hakkında bilgi sahibi olacaklardır.  Bu komite süresince, çocukluk, yetişkin ve yaşlılık gibi insan hayat döngüsündeki belli dönemlerinde ortaya çıkan sağlık problemlerine, büyüme, gelişme ve akıl sağlığına ağırlık verilerek derinlemesine bakılacaktır.  Ayrıca, endokrine hastalıklarının işaret ve semptomları, pisikiyatrik hastalıklar, ilgili risk faktörleri, önlemi, tanı ve tedavi ilkeleri öğrenilecektir.

Öğrenim Hedefleri:

 • Endokrin sisteminin gelişimi, histolojisi ve yapısını değerlendirme
 • Endokrin homeostazını ve hormon işlevinin ilkelerini anlama, endokrin ve akıl sağlığı hastalıklarının patolojik işlemini tanımlamak
 • Çocukluk döneminde büyüme, gelişme ve takip etmeyi öğrenme
 • Endokrin ve akıl sağlığı hastalıklarında risk faktörleri ve önleyici tedbirleri öğrenme
 • Endokrin ve akıl sağlığı hastalıklarının esas işaret ve semptomlarını öğrenme, sağlık belirleyicilerini açıklama
 • Sosyal, çevresel ve yaşam stili faktörlerinin akıl ve fiziksel sağlığa etkisini ve önemi açıklama, enokrin ve akıl sağlığında tedavi ilkeleri ve tanı yaklaşımları hakkında bilgi edinme

16.

MEDN350               Üriner ve Üreme Sistemi ve Hastalıkları

Bu komite sonunda, üçüncü sınıf öğrencileri idrar sistemi ve üreme sisteminin gelişimi, yapısı ve fizyolojisi ve sistem ile alakalı hastalıkların oluşumu hakkında bilgi edineceklerdir. Ayrıca, üriner ve ureme sistemi hastalıkları, ilgili risk faktörleri, önlemesi, tanı ve tedavi ilkeleri üzerine bilgi edineceklerdir.

Öğrenim Hedefleri:

 • Üriner sistemi gelişimi, histolojisi ve fizyolojisini değerlendirme
 • Kadın ve erkek üreme sistemlerinin gelişimi, histolojisi ve fizyolojisini değerlendirme
 • İdrar ve üreme sistemi hastalıkları patolojik işlemlerini tanımlama, genitoüriner sistemde etkili olan mikroorganizmalar ve ilgili enfeksiyonları öğrenme
 • Genitoüriner sistemle alakalı risk faktörleri, hastalıkları hakkında işaret ve semptomları hakkında bilgi edinme
 • Genitoüriner sistem sistem hastalıkları, engellenmesi, tanı yaklaşımları, tedavi ilkeleri hakkında bilgi edinilmesi,  güvenli annelik ve aile planlamasını içeren üreme sağlığı konseptlerinin tanımlanması

17.

MEDN360               Klinik Becerilere Giriş – III

Bu dersin amaç ve hedefleri öğrencileri klinik ve muhakeme becerilerini geliştirmektir. Bunu da tıpı uygularken gerekli olacak bilgi ve beceriyi öğrenciliklerinin ilk zamanlarında vererek gerçekleştirmektedir.

Amaçlar:

 • Toplum ve şahıslara tıp hizmetinde yüksek standartları yakalayabilmek için gerekli olan tutumu kazanmak ve sergilemek
 • İnsani tıp eğitimi ilkeleriyle uyuşan yeterlilik temelli yaklaşımı ile kullanarak temel prosedürel becerileri kazandırtmak
 • Toplumun sağlık ihtiyaçlarını anlamak
 • Birinci basamak seviyesinde tıp uygulamalarını tanımak
 • Zor hastalarla, hassas ve zorlu konularla başa çıkmak için gerekli olan beceri ve bilginin kazanımı

Hedefler:

 • Modeller üzerinde temel muayene yeterliliği göstermek
 • Gerçek bir hasta üzerinde anamnez ve muayene performansı yeterliliği göstermek
 • Temel uygulamalarda yeterli performans gösterme
 • Neden sonuç ve kayıp ilişkisini anlamayı gösterme
 • Özgün bir vakaya kapsamlı şekilde yaklaşım yeterliliği gösterme

18.

MEDN400               Klinik Eğitim Oryantasyonu

Öğrenciler 4 gruba bölüneceklerdir (I,II,III, IV).

Her grup, iki günlüğüne laboratuvar modulune katılıp geri kalanları ayakta tanı kliniklerine yönlendirileceklerdir. Öğrenciler ayakta tanıda 6 günlük gözlem yapmaktadırlar. Programın sonundakı Cma günü, öğrenciler gerçek bir hastaya anamnez ve muayene yapacaklardır. Son olarak standartize form doldurulup, form ayakta tanı klinik görevlileri tarafından imzalanmaktadır.


19.

MEDN402               İç Hastalıkları I: Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile, kardiyovasküler, göğüs ve hemtoloji ile ilgili problem çözümü ve kara verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik becerilerde yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleştirel değerlendirme

20.

MEDN403               İç Hastalıkları II: Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Nefroloji

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile, endokrinolojy, gastroenteroloji, nefroloji ile ilgili problem çözümü ve kara verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik becerilerde yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme

21.

MEDN404               Sinir Sistemi ve Akıl Sağlığı ve Hastalıkları

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile, sinir sistemi-akıl hastalıkları ve hastalıkları ile ilgili problem çözümü ve kara verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik becerilerde yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma

22.

MEDN405               Kas-iskelet sistemi ve Hastalıkları

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile, kas iskelet sistemi ve hastalıkları ile ilgili problem çözümü ve kara verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik becerilerde yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme                          

23.

MEDN407               Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  I

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Sağlık işlemlerinde insan tecrubesini, tüm boyutlarıyla anlama ve problemleri tanımlama ve uygun çözümler bulma
 • Hastalar ve aileleri, iş arkadaşları, ajanslar, medya/basın/eğitim, Yönetim, hasta avukatları/gözlemi ile etkili bir iletişim kurma ve takım olarak çalışabilmeye açık olma
 • Profesyonel tutum, etik anlayış ve yasal sorumlulukların farkındalığını yaratma
 • Sağlık sisteminde sosyal ve kültürel değerleri ve pozisyonlarını anlama
 • Empati yapabilme özelliği kazanma, sağlık işlemlerinde hassasiyeti artırma, kişisel ve profesyonel gelişim için farkındalık ve yaşam boyu gelişime açık olma
 • Ulusal ve uluslararası sağlık politikalarını, sağlık yönetimini anlama ve eleştirme

24.

MEDN408              Optalmoloji

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile optalmoloji ve hastalıkları ile ilgili problem çözümü ve kara verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik becerilerde yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme

25.

MEDN409              KBB

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile KBB ve hastalıkları ile ilgili problem çözümü ve kara verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik becerilerde yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme                              

26.

MEDN409              Dermatoloji

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile dermatoloji ve hastalıkları ile ilgili problem çözümü ve kara verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik becerilerde yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme

27..

MEDN502               Faz 2: Pediatri

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Yaşa uygun rutin kayıt tutma ve çocukluk döneminin tüm yaşlarına muayene yapma
 • Sık görülen akut ve kronik pediatrik hastalıkların klinik özelliklerini tarif edebilme; bu hastalıklara tanı koymak ve yönetebilme
 • Normal yaş değerlerini göz önünde tutarak tanı için yapılan testlerin sonuçlarını anlayabilme
 • Sıcaklık, öksürük, kusma, sarılık, kanlı idrar, proteinure, aritmia, bayılma, baş ağrısı, karın ağrısı, lenfadenopati gibi hasta olgularını veya sık görülen semptomların farklı tanılarını listeleme
 • Şok, susuzluk ve zehirlenme gibi hayat tehdit eden akut olguları tanıma ve başlangıç terapisi ve temel hayat desteği sağlama                                     

28.

MEDN504               Yaşam Boyu Sağlık

Stajın Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Büyümeyi ölçme, yaş ve cinsiyet büyüme grafiklerini çizebilme
 • Çocuk büyümesi ve gelişimi hatalıklarını bulma ve farklı tanılar koyaiblme
 • Emzirmeye özel odaklı yaşa uygun beslenme önerileri verme
 • Ani çocuk ölümü sendromu gibi hayati tehlike durumlarını engellemeye yönelik yaşa uygun danışmanlık yapmak, zehirlenmeleri, yaralanmaları düşmeleri ve boğulmaları engelleyici denetlemelerde bulunmak
 • Sağlığı artırıcı, ve hatalık ve yaralanmayı engelleyici yaşa uygun pediatrik sağlık denetimi ziyaretleri içeriklerini listelemek, görüntüleme araçlarını ve aşı durumunun değerlendirmesini listeleme
 • Zihinsel gelişimin evrelerini tanımlama
 • Okul problemleriye ve düşük notlar nedeniyle çocukları çocuk psikiyatrına yönlendirme
 • Çocuk ve ergenlerde görülen anziete ve uyuma bozukluklarını tanımlama
 • Ergenlerdeki pisikiatri durumlarını tanıma ve psikopatoloji geliştirebilecek olan kişileri ayrıştırabilme
 • Çocuk istismarının risk faktörlerini bilme ve çocuk istismarını gösterebilecek anamnez ve muayeneleri bilme
 • Periyodik sağlık muayenesini tanımlayabilme ve her yaş grubuna uygulayabilme
 • Kişisel risk faktörleri ve epidemiyolojik verilere göre gerekli engelleyici hizmetleri yetişkinlere verebilme
 • Kadınların yaşam döngüsüne göre zihinsel problemleri sıralayabilme
 • Sağlıklı insanlara önerilebilecek egzersizleri bilme ve egzersiz programına başlamadan önce gerekli testleri listeleyebilme
 • Spor sakatlıklarının ilk tedavilerini yapabilme
 • Tütün kullanımı durdurabilmede yardımcı olabilme ve tütün kullanıcılarına yeterli danışmanlık yapabilme
 • Riskli davranışları gözlemleyip yönetebilme
 • Obeziteye karşı önerilerde bulunabilme
 • Sağlık çalışanlarının mesleki sağlık risklerini tanıyabilme ve gerekli önlemleri alma
 • Risk gruplarından olan yaşlılara gerekli önleyici hizmeti sunabilme
 • Yaşlılardaki genel sendromları tanıma ve uygun yönetebilme
 • Konsept olarak ''Sağlık Önceliği''ni bilme ve ona göre davranma

29.

MEDN507               Temel Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile, çocuk ve yetişkinlerdeki cerrahi hastalıklar ile ilgili problem çözümü ve kara verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik beceriler ve girişimsel uyuglamalarda yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme                             

30.

MEDN508               Özel Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Problemleri analiz etme, entegre bilgi ile, çocuk ve yetişkinlerdeki cerrahi hastalıklar ile ilgili problem çözümü ve kara verme süreçlerini anlama
 • Temel klinik beceriler ve girişimsel uyuglamalarda yeterlilik kazanma
 • Hasta, hastalık ve sağlık hizmeti sürecinin yönetilmesini anlama
 • Sağlık ekibi, hasta ve ailesiyle etkili iletişim kurmak, takım ve işbirliğine yatkın olmak
 • Profesyonel, kişisel ve toplumsal değerlere sahip çıkma
 • Tıp uygulamalarında hasta ve toplumsal fayda yararına sağlık sistemleri ve politikalarını eleşetirel değerlendirme

31.

MEDN509               Kadın Doğum ve Jinekoloji

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Üreme sağlığı, üreme hakları ve doğurganlık yönetmeliklerinin ilkelerini tanımlama; sağlık sistemindeki ilgili yasaları ve yönetmelikleri ve uygulamaları değerlendirme
 • Hasta ile üreme sağlığını konuşabilme ve danışman ilkelerini uygulama
 • Adın erkek üreme sistemlerinin yapılarını, işlevlerini ve bozukluklarını ve cinselliğin üreme boyutlarını tanımlama, günümüz iyileştirici yaklaşım ve uygulamaları açıklama
 • Cinsel istismarı tanımlama, semptomlarını tanıma ve yasal rapor hazırlama, iyileştirici yaklaşımları açıklama
 • Temel ürolojik semptomları değerlendirme ve yönetebilme
 • Ürolojik muayene yapabilme
 • Hasta nakledilene kadar ürolojik acil durumları tanıma ve yönetebilme
 • Üroloji kanserini tarayabilme yönetmlerini önerebilme ve erken tanının sonuçlarını değerlendirebilme
 • Urojenital enfeksiyon ve idrar yoları taş hastalığına tanı koyabilme ve gerekli önlemleri önerebilme                                

 

32.

MEDN511               Üreme Sağlığına ve Urogenital Sistem Hastalıklarına Giriş

Staj Programının Öğrenim Hedefleri:

 • Üreme sağlığı, üreme hakları ve doğurganlık yönetmeliklerinin ilkelerini tanımlama; sağlık sistemindeki ilgili yasaları ve yönetmelikleri ve uygulamaları değerlendirme
 • Hasta ile üreme sağlığını konuşabilme ve danışman ilkelerini uygulama
 • Adın erkek üreme sistemlerinin yapılarını, işlevlerini ve bozukluklarını ve cinselliğin üreme boyutlarını tanımlama, günümüz iyileştirici yaklaşım ve uygulamaları açıklama
 • Cinsel istismarı tanımlama, semptomlarını tanıma ve yasal rapor hazırlama, iyileştirici yaklaşımları açıklama
 • Temel ürolojik semptomları değerlendirme ve yönetebilme
 • Ürolojik muayene yapabilme
 • Hasta nakledilene kadar ürolojik acil durumları tanıma ve yönetebilme
 • Üroloji kanserini tarayabilme yönetmlerini önerebilme ve erken tanının sonuçlarını değerlendirebilme
 • Urojenital enfeksiyon ve idrar yoları taş hastalığına tanı koyabilme ve gerekli önlemleri önerebilme

33.

MEDN512               Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  II

Staj Proramının Öğrenim Hedefleri:

 • Sağlık işlemlerinde insan tecrubesini, tüm boyutlarıyla anlama ve problemleri tanımlama ve uygun çözümler bulma
 • Hastalar ve aileleri, iş arkadaşları, ajanslar, medya/basın/eğitim, Yönetim, hasta avukatları/gözlemi ile etkili bir iletişim kurma ve takım olarak çalışabilmeye açık olma
 • Profesyonel tutum, etik anlayış ve yasal sorumlulukların farkındalığını yaratma
 • Sağlık sisteminde sosyal ve kültürel değerleri ve pozisyonlarını anlama
 • Empati yapabilme özelliği kazanma, sağlık işlemlerinde hassasiyeti artırma, kişisel ve profesyonel gelişim için farkındalık ve yaşam boyu gelişime açık olma
 • Ulusal ve uluslararası sağlık politikalarını, sağlık yönetimini anlama ve eleştirme

34.

MEDN601               Faz 3: İç Hastalıkları

Hastanenin İç Hastalıkları bölümünde yapılan 2 aylık, teorik ve pratik dersleri içeren staj.                               


35.

MEDN602               Faz 3: Pediatri

Hastanenin Pediatri bölümünde yapılan 2 aylık, teorik ve pratik dersleri içeren staj.                             


36.

MEDN603               Acil Servis

Hastanenin Acil Servis bölümünde yapılan 2 aylık, teorik ve pratik dersleri içeren staj.                                


37.

MEDN605               Halk Sağlığı

Kampüste teorik dersleri, Halk Sağlığı merkezleri, Halk sağlığı laboratuvarları, okullar, rehabilitasyon merkezleri, eczaneler ve ilgili devlet kurumlarında pratik dersleri içeren 6 haftalık staj.                             


38.

MEDN606               Birinci Basamak Hekimliği

Aile Sağlığı merkezlerinde 3 haftalık staj.                                        


39.

MEDN607               Toplum Sağlığı Araştırması/Projesi

Öğrenciler, araştırma konusu belirleyip, önerge planlayıp hazırlayacaklardır. Daha sonra, Fakülte görevlisi gözetiminde veri toplayıp, analiz edeceklerdir.                                             


40.

MEDN608               Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  III

Staj Proramının Öğrenim Hedefleri:

 • Sağlık işlemlerinde insan tecrubesini, tüm boyutlarıyla anlama ve problemleri tanımlama ve uygun çözümler bulma
 • Hastalar ve aileleri, iş arkadaşları, ajanslar, medya/basın/eğitim, Yönetim, hasta avukatları/gözlemi ile etkili bir iletişim kurma ve takım olarak çalışabilmeye açık olma
 • Profesyonel tutum, etik anlayış ve yasal sorumlulukların farkındalığını yaratma
 • Sağlık sisteminde sosyal ve kültürel değerleri ve pozisyonlarını anlama
 • Empati yapabilme özelliği kazanma, sağlık işlemlerinde hassasiyeti artırma, kişisel ve profesyonel gelişim için farkındalık ve yaşam boyu gelişime açık olma
 • Ulusal ve uluslararası sağlık politikalarını, sağlık yönetimini anlama ve eleştirme
 • Öğretmeyi, eğitimi, değerlendirmeyi ve geridönüm vermenin temel bilgisini ve uygulamasını kavrama
 • Kişisel ve profesyonel gelişim imkanlarını anlama ve gelecek planları yapma

 

 Ders Tanımları – II: Diğer akademik birimler tarafından verilen tüm temel dersler

1.

HIST180                Atatürk İlkeleri ve Modern Türkiye Tarihi (Türk öğrenciler için)  

Modern Türk tarihi, Atatürk İlkeleri ve Türk yenilenme tarihi öğretilir.                                


2.

ENGL131               Tıbbi İngilizce

Öğrenciler, bir sağlık hizmetleri bağlamında kullanıldıkları şekliyle tıbbi terminoloji anlayışlarını geliştirir ve güçlendirir. Dil gelişimi, durum senaryoları, diyaloglar ve vücut sistemleri, ilaçlar ve ilaç yönetimi ile ilgili tartışmalar ve sağlık bağlamlarının kullanımı yoluyla kolaylaştırılacaktır. Genel anlam, kelime genişletme ve kelime haznesi için okuma kullanımı sayesinde, uluslararası eğitim görmüş sağlık hizmeti sunucuları, kariyer odaklı dil gelişimi elde edeceklerdir.                                        


3.

TFMS101                               Tıp Öğrencileri için Türkçe - I (yabancı öğrenciler için)

TFMS 101, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde 1. sınıf 1. dönem Türkçe İletişim dersidir ve Doğu Akdeniz Üniversitesi – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı çerçevesinde eğitim gören sadece yabancı uyruklu tıp öğrencileri için zorunlu bir derstir.                                


4.

TFMS102                               Tıp Öğrencileri için Türkçe - II (yabancı öğrenciler için)

TFMS 102, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde 1. sınıf  2. dönem  Türkçe İletişim dersidir ve Doğu Akdeniz Üniversitesi – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı çerçevesinde eğitim gören sadece yabancı uyruklu tıp öğrencileri için üniversite seçmeli dersidir.


5.

TFMS201                Tıp Öğrencileri için Türkçe - III (yabancı öğrenciler için)

TFMS 201, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde bir yıllık akademik öğretim dönemini kapsayan 2. sınıf  Türkçe iletişim dersidir ve Doğu Akdeniz Üniversitesi – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı çerçevesinde eğitim gören yabancı uyruklu tıp öğrencileri için üniversite seçmeli dersidir.


6.

TFMS301               Tıp Öğrencileri için Türkçe - IV (yabancı öğrenciler için)

TFMS 301, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde bir yıllık akademik öğretim dönemini kapsayan 3. sınıf  Türkçe iletişim dersidir ve Doğu Akdeniz Üniversitesi – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı çerçevesinde eğitim gören yabancı uyruklu tıp öğrencileri için üniversite seçmeli dersidir.        


7.

 UE 01        Faz 1: Seçmeli I

Öğrenciler sunulan seçmeli ders seçeneklerinden bir tanesini seçer. Sunulan seçmeli dersler yeni akademik yılda değişebilmektedir.               


8.

 UE 02        Faz 1: Seçmeli II

Öğrenciler sunulan seçmeli ders seçeneklerinden bir tanesini seçer. Sunulan seçmeli dersler yeni akademik yılda değişebilmektedir.               


9.

 UE 03        Faz 1: Seçmeli III

Öğrenciler sunulan seçmeli ders seçeneklerinden bir tanesini seçer. Sunulan seçmeli dersler yeni akademik yılda değişebilmektedir.