Skip Navigation LinksCanReg-2017

CanReg 2017

Uluslarası Kanser Kayıtçılar Birliği (IACR) 2017 Kongresi Katılımı ve Bildiri Sunumu ile İlgili Basın Bildirisi:

1966 yılında tüm dünyadaki kanser kayıtçılığını desteklemek amacı ile kurulmuş olan IACR, toplum bazlı kayıt merkezlerini üyeliğinde bulundurmaktadır.  Kanser kayıtçılığının, kanser kontrolünde ve kanserle ilgili sağlık politika ve aktivitelerde öncelliklerin belirlenmesinde oynadığı rölün önemini vurgulayan kurum, 1979 itibarı ile Dünya Sağlık Örgütü ve ona bağlı Uluslarası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) ile resmi işbirliği içerisindedir. 

Bu yıl Hollanda ve Belçika Kanser Kayıt Merkezleri ev sahipliğinde gerçekleşen kongrede, ülkemizin ilk toplum tabanlı kanser kayıt verileri 'Population-based Site –Specific Cancer Incidence Rates in North Cyprus' adlı sunumla paylaşılmıştır.  Bu ülkemiz için bir gurur vesilesidir.  Sunum, TC Büyük Elçiliği desteği ve KKTC Sağlık Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ortaklığında yürütülen KKTC'de Kanser Kayıtçılığı Projesi koordinatörleri Prof. Dr. Nahide Gökçora, Uzm. Dr. Figen Gülen İnce ve proje epidemiyoloğu  Yrd. Doç. Dr. Mevhibe B Hocaoğlu tarafından proje ekibi adına gerçekleştirilmiştir.


Bu kongrede verilerimizin yayınlanması, KKTC'deki kanser kayıtçılığının uluslarası tanınırlığı ile çok önemli bir adımı oluşturmuştur. Kongre sırasında resmi olarak ilk kez Kuzey Kıbrıs Kanser Kayıt İzleme ve Tarama Merkezi (KK-KİDEM) olarak kurum toplantılarına katılınmış ve resmi üyelik için davet alınmıştır.  IACR yeni başkanı Dr. Tomohiro Matsuda ile resmi temaslarda bulunulmuş ve KK-KİDEM'in resmi üyeliğinden mutluluk duyacaklarını, 2018 toplantısında KK-KİDEM'i oy hakkına sahip bir üye kanser kayıt merkezi olarak görmek istediklerini söylemişlerdir. 

Kongreye ev sahipliği yapan Hollanda ve Belçika Kanser Kayıt Merkezleri başkanları Prof. Sabine Siesling ve Dr.Liesbet Van Eycken'le, KKTC'yi üye görmekten memnuniyet duyacaklarını dile getirmişlerdir.  Ayrıca KKTC'ye resmi ziyaretlerde bulunmaktan ve kanser kayıtçılığında işbirliği yapmaktan  memnun olacakların belirtmişlerdir.  2017 yılına kadar IACR'a başkanlık yapmış olan Dr. Roberto Zanetti ise kanserin bildirimi zorunlu hastalık olmasını sorunumuzun ivedikle çözülmesi gerektiğini vurgulamıştır.  Doğru, kaliteli, tam ve güncel verilere ulaşmanın ancak bu şekilde mümkün olacağını belirtmiştir.


 

DAÜ Web Siteleri