Skip Navigation LinksICS

Klinik Becerilerine Giriş

   ICS Eğitim Rehberleri Ve Kitapları

Hastalarda uygulanan temel tıp becerileri bu dersler ile öğrencilere tanıtılmakta ve öğrencilerin samimiliği artırılmaktadır. Klinik Becerilere Giriş hem teorik hem de pratik derslerden oluşmakta ve öğrenciler modeller ve temsili hastalar ile teknolojik ekipmanlarla eğitim görmektedirler. KBG kendi içerisinde 3 öğeden oluşmaktadır. İlk öğe araştırma aktiviteleridir. Öğrenciler kendi araştırmalarını hazırlayıp, Marmara Universitesi Öğrenci Kongresinde ve diğer birçok uluslararası kongrelerde araştırmalarını sunma şansına sahiptirler. İkinci öğe iletişim becerilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra hasta ve aileleriyle en iyi şekilde iletişimde olmalarını istiyoruz.  Bu yüzden öğrenciler etik kurallar ve hasta haklarından, hastalara karşı vucut diline kadar tüm iletişim becerilerini öğrenmek durumundadırlar. Son ve üçüncü öğede ise, her öğrenci temel tıp pratiğini bire bir tecrübe edinip öğrenme şansına sahiptir. Üçüncü öğe doğru sterilizasyon teknikleri ile başalyıp, kan alma, kan basıncı ölçme, dikiş atma, ilk yardım ve benzeri temel tıbbi becerileri öğrenme ile devam etmektedir. Tüm üç öğe de KBG içerisinde birlikte öğretilmektedir. Böylece öğrencilerin profesyonel gelişimin, iletişim becerilerinin ve tıpta araştırmanın önemini tamamıyle kavramaları sağlanmaktadır. 

 

 


DAÜ Web Siteleri