Skip Navigation LinksCurriculum---

MARMARA ÜNİVERSİTESİ-DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  

ULUSLARARASI  TIP  OKULU ÖĞRENCİ PROGRAMI

2020-2021 Akademik Yılından itibaren uygulanacaktır


Müfredat            

BİRİNCİ YIL (DAÜ)

Referans KoduDers KoduDersin AdıTUKr
91411MEDN110Hücre ve Hücre Çoğalmasına Giriş10512
9
91412MEDN120Hücre Metabolizması ve Ulaşım106129
91413MEDN130İnsan Vücudunun Gelişimi ve Düzenlenmesi
107
1110
91414MEDN140Sinir Sistemi ve İnsan Davranışlarına Giriş124
1811
91415
MEDN161
Klinik Becerilere Laboratuvarı & İlk Yardıma Giriş
20
30
3
91416
MEDN162
İletişim Becerileri & Tıbbi Mülakata Giriş
15
15
3
91417
MEDN163
Öğrenci Araştırmalarına ve Bilgisayar Becerilerine Giriş
25
30
3
91418
ENGL131Tıbbi İngilizce4704
91419
HIST180Atatürk İlkeleri ve Modern Türkiye Tarihi (Türk öğrenciler için)5204
91419
TFMS101Tıp Öğrencileri için Türkçe - I (yabancı öğrenciler için)56204
91420
TFMS102Tıp Öğrencileri için Türkçe - II (yabancı öğrenciler için)56204
91420
UE-01Faz 1: Seçmeli I (Türk öğrenciler için) 56204
   Toplam 773 188 60

 

İKİNCİ YIL (DAÜ)
Referans KoduDers KoduDersin AdıTUKr
91131MEDN210Hücre ve Doku Hasarı - I101159
91132MEDN220Hücre ve Doku Hasarı – II90319
91133
MEDN230Hematopoetik Sistem ve Hastalıkları87108
91134MEDN240Kas-İskelet, Intergumental Sistem ve Hastalıkları1183211
91135

MEDN250Solunum Sistemi ve Hastalıkları1171810


MEDN261
Temel Klinik Beceriler
30
35
3


MEDN262
Tıpta İnsan
30
25
3

MEDN263
Kanıta Dayalı Tıp
30
35
3
91137
TFMS201Tıp Öğrencileri için Türkçe - III (yabancı öğrenciler için)125404
91137UE-02Faz 1: Seçmeli II (Türk öğrenciler için)56204
   Toplam 784 261 60

 

ÜÇÜNCÜ YIL (DAÜ)

Referans KoduDers KoduDersin AdıTUKr
91431
MEDN310Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıkları119129
91432
MEDN320Gastrointestinal Sistem, Metabolizma ve Hastalıkları1393410
91433
MEDN330Sinir Sistemi ve Hastalıkları119139
91434
MEDN340Büyüme, Gelişme, Akıl Sağlığı ve Hastalıkları137910
91435
MEDN350Üriner ve Üreme Sistemi ve Hastalıkları1333410
91436
MEDN361
Temel Tıbbi Uygulamalar
30
30
3
91437
MEDN362
Klinik Becerileri Labaratuvarı
30
30
3
91438
MEDN363
Öğrenci Araştırma Etkinliği
20
15
2
91439
TFMS301Tıp Öğrencileri için Türkçe - IV (yabancı öğrenciler için)125404
91439
UE-03Faz 1: Seçmeli III (Türk öğrenciler için)56204
   Toplam908
237 60

 

DÖRDÜNCÜ YIL (MARMARA ÜNV.)
Referans Kodu

Ders KoduDersin AdıT
UKr
91471
MEDN401
İç Hastalıkları Bloğu
120
180
20
91473
MEDN405Kas-iskelet sistemi ve Hastalıkları609010
91472
MEDN406
Temel Cerrahi Hastalıkları ve Girişimsel Uygulamalar
60
90
10
91474
MEDN407Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  I321005
91475
MEDN408Optalmoloji15303
91476
MEDN409Kulak Burun Boğaz15303
91477
MEDN410Dermatoloji30303
91478
AE-01Faz 2: Seçmeli I15753
91479
AE-02Faz 2: Seçmeli II15753
   Toplam 362 700 60

 

BEŞİNCİ YIL (MARMARA ÜNV.)

Referans Kodu
Ders KoduDersin AdıTUKr
91491MEDN502Faz 2: Pediatri609012
91492
MEDN504Yaşam Boyu Sağlık60908
91493
MEDN506
Sinir Sistemi ve Akıl Sağlığı ve Hastalıkları
60
90
11
9149A
MEDN509Kadın Doğum ve Jinekoloji50707
9149B
MEDN511Üreme Sağlığına ve Urogenital Sistem Hastalıklarına Giriş40506
9149C
MEDN512Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  II301006
91494
MEDN513
Gögüs Cerrahisi
10
15
1
91495
MEDN514
Klap-Damar Cerrahisi
10
15
1
91496
MEDN515
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 10
15
1
91497
MEDN516
Pediatrik Cerrahi
10
15
1
91498
AE-03Faz 2: Seçmeli III15753
91499AE-04Faz 2: Seçmeli IV15753
   Toplam 370 700 60

 

ALTINCI YIL (MARMARA ÜNV.)

Referans KoduDers KoduDersin AdıTUKr
914A1MEDN601Faz 3: İç Hastalıkları5020010
914A2MEDN602Faz 3: Pediatri5020010
914A3MEDN603Acil Servis
5020010
914A4MEDN605
Halk Sağlığı401507
914A5MEDN606
Birinci Basamak Hekimliği401507
914A6MEDN607
Toplum Sağlığı Araştırması/Projesi201004
914A7MEDN608
Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  III301004
914A8AE-05Faz 3: Seçmeli I01204
914A9AE-06Faz 3: Seçmeli II01204
   Toplam 280 1340 60

 


DAÜ Web Siteleri