Skip Navigation LinksAnnouncements
Tüm Duyurular

Değerli Öğrenciler,

Yayınlanma Tarihi: 26 Ekim 2021, Salı

 

Değerli Öğrenciler, 

Bilindiği üzere KKTC Bakanlar Kurulu 21.06.2021 tarih ve E.S(K-I)801-2021 Karar Sayılı kararı uyarınca KKTC'deki Üniversitelerde 2021-2022 Akademik yılı Güz dönemi için yüz yüze eğitim modeli uygulanmasına yönelik bir dizi kararlar üretmiştir.
                İlgili karar uyarınca yüz yüze (seyreltilmiş) Eğitim modelinin uygulanacağı ülkemizde aktif olan yükseköğrenim öğrencilerinin Güz Döneminde KKTC'de bulunmaları ve öğrenci muhaceret izinlerini tamamlamaları zorunludur.
                Bu bağlamda 2021-2022 öğretim yılı Güz dönemi mezunlarının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nda yürütülecek diploma onay işlemlerinde ilgili diploma, transkript, vb evraklarla birlikte öğrenciye ait güncel muhaceret belgesi ve adaya giriş-çıkış dökümlerinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.
                Şubat 2022'den başlamak üzere KKTC uyruklu öğrenciler dışında diploma onay işlemlerinde öğrencilerin güncel muhaceret izin belgelerinin ve adaya giriş-çıkış dökümlerinin de evraklara eklenmesi gerekmektedir.
                Yukarıda verilen bilgi doğrultusunda güncel muhaceret izin belgesi ve adaya giriş çıkış dökümleri ibraz edilmeyen diplomaların onay işlemi gerçekleştirilmeyecektir.  

DAÜ Web Siteleri