Skip Navigation LinksOvervview

Genel Bakış

Doğu Akdeniz Tıp Fakültesi dünya standartlarında ve en yeni yöntemler ile öğretilen  6 yıllık tıp lisans eğitimi sunmaktadır. 6 yıllık program 2 fazdan oluşmaktadır. Faz 1, geleceğin doktorlarına ömür boyu klinik hayatının temelini oluşturacak bilgi ve beceriyi verebilmek için,  3 yıllık Tıp Bilimleri dersleri, Klinik Beceriye Giriş ve Probleme Dayalı Eğitimi içermektedir.

Eğitim sistemi 'komiteler' olarak adlandırılan organ ve temaya yönelik dersleri içeren entregre eğitim modelidir. Bu sistem hücre, doku ve organ sistemleri ve hastalıklarını alakalı bilim dalıyla bir bütün olarak işlemektedir. Örneğin, 'kardiyovasküler sistem ve ilgili hastalıklar' anatomi, histoloji, kardiyoloji, klinik farmakoloji, nukleer tıp, biyokimya gibi klinik bilim ve temel tıp dersleri ve ilgili pratik dersler ile birlikte, 8 hafta süren bir komitede verilmektedir.

Fakültemiz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte 'Uluslararası Tıp Lisans Programını' yürütmektedir. Faz 2 eğitimi, anlaşmalı olduğumuz ve UTEAK tarafından akredite edillen Marmara Universitesi Hastahanesi'nde klinik ve pratik eğitimleri içermektedir. Tüm program İngilizce olup, hastalar ile iletişime geçebilmek için yabancı öğrencilerin temel Turkçe'yi öğrenmeleri gerekmektedir. DAÜ Web Siteleri