Skip Navigation LinksEn-Popüler-Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1.  Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'ndeki eğitim hakkında bana biraz genel bilgi verebilir misiniz?

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde dersler İngilizce olarak işlenmektedir. Fakülte'mize kabul edilen öğrenciler ilk olarak Üniversite'mizin İngilizce Dil Yeterliliği Sınavı'nı geçmek veya taban puanına denk gelen herhangi bir uluslararası geçerli İngilizce dil sınavı (TOEFL vb.) belgesi sunmak zorundadırlar. Bu kriterleri sağlamayan öğrenciler bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Okulu'na devam ederler.

Tıp eğitiminin ilk üç yılı Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (Gazimağusa, Kıbrıs) verilirken sonraki üç yılı Marmara Üniversitesi'nde (İstanbul, Türkiye) verilecektir.

Tıp eğitimi programımız şu şekildedir:

Faz I — 1'inci yıldan 3'üncü yıla dek Temel ve Klinik Bilimler

Eğitim, bütünleşik bir müfredat üzerine kuruludur. Bu müfredatta insan vücudundaki sistemler, ders kurulları içerisinde hücre gibi en basit birimlerden başlayarak daha karmaşık yapılara kadar (patolojileri de kapsayacak şekilde) tarif edilir. Faz I'de birden fazla ders kurulu bir araya gelerek belli bir yılın bütün müfredatını oluşturur. Ders kurulları dışında Klinikçi Becerilerine Giriş (Introduction to Clinician Skills, ICS), interaktif modüller (Problem-Based Learning, PBL), Tıbbi İngilizce ve seçmeli dersler gibi diğer gerekli dersler de mevcuttur. Faz I müfredatı 5'i 1'inci yılda, 6'sı 2'nci yılda ve 6'sı da 3'üncü yılda olmak üzere toplam 17 ders kurulunu içerir.

2.  Başvuru için hangi belgelere ihtiyacım var?                           

  • Lise diploması

  • GCE/GCSE/ICGSE/TAWJIHI/WAEC/NECO/ABITURIYENT/SAT sertifikaları (varsa)

  • Transkript veya not dökümü

  • Fotoğraf (3.5 × 4.5 cm)

  • Pasaport kimlik sayfası fotokopisi

3.   Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'ne nasıl başvurabilirim?                                                                                    

Lisans programına başvurmak isteyen uluslararası öğrenci adayları aşağıda verilen bağlantı üzerinden çevrimiçi olarak başvurularını yapabilir:

 http://www.emu.edu.tr/applyonline/default2.aspx

http://grad.emu.edu.tr/en/admission/registration 

4.   Konaklama ve burs olanakları konusunda nereden bilgi edinebilirim?                                                      

Burslarla ilgili soru ve başvurularınız için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız: 

http://grad.emu.edu.tr/en/admission/registration

Aynı zamanda aşağıda verilen telefon numaralarını da arayabilirsiniz:;

Tıp Fakültesi, öğrenci işleri sorumlusu, ofis numarası +90 392 630 3820

Tıp Fakültesi Dekan Sekreterliği ofis +90 392 630 1570

DAÜ Öğrenci İşleri ofis numarası +90 392 630 1217

Daha detaylı bilgi için ... adresini ziyaret ediniz

Öğrenci İşleri Posta Adresi : Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci İşleri Ofisi,  Mağusa, T.R.North Cyprus via Mersin 10, Turkey

Konaklama olanakları ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için ... adresini ziyaret edebilirsiniz

 http://dormitories.emu.edu.tr

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-2-Rules-Scholarship_regulations.htm

 

5.  Neden eğitimin ilk üç yılı DAÜ'de verilirken geri kalan üç yılı Marmara Üniversitesi'nde verilecek?    

7‒10 milyonluk nüfusuyla İstanbul, öğrencilerimize çok çeşitli hasta ve vaka görme şansı sağlayan kalabalık bir şehirdir. Buna ek olarak Marmara Üniversitesi ile yürütülen bütünleşik tıp programı sayesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Healt Organization, WHO) akreditasyon kriterlerini de sağlamaktayız. Bu kriterlerin 300‒450 binlik nüfusuyla Kuzey Kıbrıs'ta sağlanması mümkün değildir.


6.  Bütünleşik sistem ne demektir?                                                                     

Bütünleşik ya da entegre sistem öğrenim saatleri ve ders başlıkları arasındaki eşgüdüme dayalı olarak yürütülen bir sistemdir. Bu sistem 1'inci, 2'nci ve 3'üncü senelerdeki dersleri (kurulları) ve pratikleri (PBL, ICS) içerir. 1'inci, 2'nci ve 3'üncü senenin her biri tam bir akademik yıldan oluşur ve her kurul bir ders olarak kabul edilir. 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı senelerde ise her eğitim bir derse karşılık gelir.